Catalunya Diari

CiU planteja una millor regulació semafòrica a la rotonda de Copa d’Or

CiU planteja una millor regulació semafòrica a la rotonda de Copa d’Or| Redacció - Fotografia: CiU Lleida

 

El Grup Municipal de CiU ha plantejat la necessitat de millorar la regulació semafòrica de la zona de la rotonda que dóna accés a Copa d'Or. En aquest sentit, se sol·licita ampliar el temps de durada del semàfor en verd per tal que els vianants puguin traspassar d'un costat a l'altre de la LL-11 a pas normal.

"La zona on està ubicada la rotonda d'accés a Copa d'Or, i per tant d'accés a la zona comercial, provoca una inseguretat palmària per a les persones que transiten pel pas de vianants, atès que aquest espai està situat a l'actual LL-11 (antiga N-II) i, per tant, un dels punts d'accessos, tant d'entrada com de sortida de la ciutat de Lleida,  amb més confluència de circulació", ha explicat la regidora Carme Culleré.
 
"Parlem inseguretat per als transeünts –ha argumentat Culleré- perquè el semàfor del pas de vianants només té una durada de 21 segons, fet que fa materialment impossible, per a qualsevol persona, i més per a persones d'edat avançada, creuar d'un costat a l'altre de la via a pas normal amb tant poc temps". 
 
Així mateix, Culleré alerta que "al perill per a les persones que transiten a peu per la rotonda d'accés a Copa d'Or, cal afegir-hi que tots els passos de vianants de la zona estant ubicats just al sortir de la rotonda". Aquest fet comporta que "els conductors hagin de frenar de cop en topar amb el semàfor que controla aquests passos de vianants i, per tant, amb risc elevat d'atropellaments", ha concretat.
 
Per tal de garantir una circulació segura tant pels conductors com pels transeünts el Grup Municipal de CiU ha presentat una proposta de resolució davant la Comissió Informativa de Polítiques de Gestió i Promoció de la ciutat i la Sostenibilitat. Per tal de posar la qüestió damunt la taula el proper setembre.
 
Regulació semafòrica intel·ligent
D'altra banda, Culleré ha recordat la necessitat d'introduir una regulació semafòrica intel·ligent que permeti una variació dels temps d'espera dels semàfors, en funció de les circumstàncies de cada moment, de forma automàtica o manual. Aquest sistema canviaria la regulació semafòrica existent a la ciutat que, actualment, es limita a donar pas alternatiu a vianants i vehicles cada cert temps.
 
La instal·lació d'aquests semàfors en els principals eixos vials de la ciutat i de major trànsit, "permetrà que, en situacions d'embussos, es pugui allargar el temps de canvi dels semàfors, per tal d'agilitzar el trànsit de certes zones de forma automàtica i remota", ha precisat.


Comentaris

envia el comentari