Catalunya Diari

Comença l’enderroc de l’edifici del carrer Maranyosa, 12

Comença l’enderroc de l’edifici del carrer Maranyosa, 12| Redacció - Fotografia: Miki de Santiago

 

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat l’enderroc de l’edifici del carrer Maranyosa, 12, després que l’informe tècnic constatés el seu estat ruïnós, la ruptura d’un mur de càrrega, esquerdes i humitats, entre altres patologies.

Cal recordar que la Paeria va desallotjar preventivament l’edifici el passat 5 de desembre i va reallotjar els veïns, alhora que els serveis socials es van traslladar, provisionalment, al centre cívic del Centre Històric, situat a la plaça de l’Ereta. Aquest dilluns s’han iniciat les tasques de demolició de l’edifici amb una màquina de grans dimensions.
 
L’informe elaborat després de la inspecció tècnica realitzada al desembre assenyalava que l’edifici no presentava perill de col·lapse, però sí en recomanava la seva demolició, ja que en cas d’haver de tornar a ser habitable, caldria fer una reconstrucció i rehabilitació global, perquè els danys no són reparables tècnicament per mitjans normals.
 
El document explica que els tècnics van detectar una ruptura del mur de càrrega a la façana que dóna al carrer Dolors, esquerdes en arcs de llindes i desplaçament del tancament de la paret mitgera, humitats interiors en murs perimetrals i al fals sostre del semisoterrani, fissures i despreniments de l’arrebossat de les façanes i teules descol·locades, entre altres patologies.
 A aquest edifici, se suma l’enderroc que ha realitzat la Paeria de dos edificis contigus situats als números 13 i 15 del carrer Gairoles, confluència amb el carrer Companyia, després que els serveis tècnics dictaminessin, el passat mes de desembre, que es trobaven en situació de ruïna econòmica.
 
L’estat dels dos immobles, que no estaven habitats i ja es trobaven tapiats, va fer necessària la declaració de ruïna per garantir la seguretat i per evitar un deteriorament major. Dels dos edificis, un és propietat de l’EMU, que n’assumirà el cost de l’enderroc, i l’altre és de propietat privada. En aquest darrer cas l’Ajuntament executa l’enderroc de manera subsidiària perquè ha de ser el propietari qui assumeixi les despeses de l’actuació.


Comentaris

envia el comentari