Catalunya Diari

La Paeria declara en ruïna imminent dos edificis del Centre Històric

La Paeria declara en ruïna imminent dos edificis del Centre Històric| Redacció - Fotografia: Casal de Joves de Lleida (Arxiu)

 En aquest sentit, l’informe tècnic del Departament de Disciplina Urbanística explica que els edificis, dels quals s’estava fent un seguiment des de l’any 2007, s’han anat degradat progressivament, especialment en els darrers mesos, ja que la cobert de l’immoble ha caigut, arrossegant els forjats del sostres de les plantes segona i tercera, probablement a causa de l’acumulació d’aigua. De la darrera inspecció, del 2 de juny, es desprèn la degradació important dels dos immobles, el que ha motivat la seva declaració en ruïna imminent i establir un termini màxim de 72 hores als seus propietaris per enderrocar-los. De moment, s’ha establert un perímetre de seguretat al carrer per evitar qualsevol afecció sobre la via pública.
 
Paral·lelament, els tècnics municipals han inspeccionat els edificis confrontants, situats als carrers Governador Montcada i Ballester, en què actualment no hi viu ningú, per veure possibles afeccions a causa de les deficiències dels immobles en ruïna, i es demanarà als seus propietaris que prenguin les mesures adients per evitar que es vagin degradant i tapiar-los adequadament per evitar ocupacions il·legals.   
 
En els darrers deu anys, s'han enderrocat prop de 80 edificis al Centre Històric, després que l'Ajuntament de Lleida els declarés en ruïna.  


Comentaris
Clara
I no seria més fàcil què hi visqués algú que s'encarreguès de tenir cura de l'edifici?\r\nAixí només s'aconseguirà que més i més edificis s'hagin d'enderrocar per falta d'atenció.\r\nPotser la solució seria precisament que algú els ocupès...\r\n

envia el comentari