Catalunya Diari

La Paeria encarrega una nova campanya d’inspeccions d’edificis del Centre Històric

La Paeria encarrega una nova campanya d’inspeccions d’edificis del Centre Històric| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida

 En relació al conveni, que s’ha signat amb la presidenta del Col·legi d’Arquitectes de la Demarcació de Lleida, Montserrat Giné, i el president del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida, Pere Garrofé, el paer en cap, Àngel Ros, ha explicat que s’encarrega als col·legis dur a terme noves inspeccions tècniques (anomenades ITES) d’acord amb el Decret de la Generalitat vigent, el cost de les quals les avançarà l’Ajuntament i després les repercutirà als propietaris dels edificis. El conveni té una durada de 2 anys i es preveu inspeccionar 140 edificis construïts abans del 1940, i que no hagin passat un Tedifins ara. Aquest conveni és similar al que ja va impulsar l’Ajuntament l’any 2006i  pel quale s van dur a terme revisions d’un total de 301 edificis (els anomenats Tedis), amb el finançament del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament. 
 
A més, es continuarà amb les actuacions complementàries de les inspeccions relatives a cales, obertures per accessos, tapiar i similars, i també totes aquelles actuacions d’urgència derivades de les inspeccions que es practiquin, així com la neteja, tancaments de solars, etc. així com incrementar substancialment la partida destinada a enderrocs subsidiaris d’edificis.Posteriorment, l’Ajuntament obrirà una línea d’ajuts, com la que va posar en marxa a partir del 2006 després de l’encàrrec dels Tedis, per subvencionar els propietaris que hagin de fer obres de millora de la seguretat dels habitatges, derivades del resultat de les inspeccions.
 
Aquest acord forma part d’un nou pla d’actuacions sobre la seguretat dels edificis del Centre Històric, que el ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juliol ique consisteix, en primer lloc, en la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les condicions de manteniment de la seguretat dels edificis del Centre Històric (l’última modificació de la qual es va fer al 2006), en la signatura d’aquest conveni de col·laboració i en mantenir els ajuts a la rehabilitació dels edificis, que durà a terme la Paeria en solitari, després que la Generalitat no continuï aportant finançament per aquestes actuacions, com ha destacat l'alcalde. 
 
Amb la modificació de l’ordenança s’endureixen els requisits tècnics abans i després d’un enderroc d’un edifici al Centre Històric, tant per extremar les condicions de seguretat de les obres com l’estat resultant de les mitgeres dels edificis adjacents, un cop acabatun enderroc d’un immoble. Així mateix, per primera vegada, a través d’una Ordenança Municipal, s’entra a regular les condicions d’habitabilitat, salubritat i ornat públic dels edificis de tal manera que es podrà sancionar els propietaris per un ús inadequat dels pisos del barri, com “bars irregulars” o cases sobreocupades. S’endureixen, també les multes coercitives en cas d’incompliment de les ordres d’execució i les condicions de seguretat que s’exigeixin des de l’Ajuntament.
 
Inversió de 2,5 M€ des del 2006 en millorar l’estat del habitatges
En l’anterior campanya d’inspeccions i actuacions en el parc d’habitatges del Centre  Històric, la Paeria hi va destinar un total de 2,5 milions d’euros des de l’any 2006. En aquest sentit, cal destacarels 301 Tests dels Edificis (TEDI), pels qualses va pagar als col·legis professionals d’Arquitectes i Aparelladors entre el 2006 i 2012 un import de 422.571,31 euros.
 
Aquell conveni també preveia que l’Ajuntament de Lleida es feia càrrec de les despeses derivades de les actuacions d’obra que comportaven les inspeccions i les actuacions d’urgència, així com els enderrocs subsidiaris, l’import de les quals ha estat d’1.860.119,88 euros. Així mateix, el mateix conveni establia com a actuacions municipals el finançament d’una part de les actuacions de rehabilitació, amb una aportació de fins a 6.000€ per a cada edifici acollir a les condicions establertes. L’import de subvenció atorgat per a aquestes actuacions que han afavorit un total de 51 edificis ha estat de 189.564,33 euros.
 
La Paeria, en el marc d’aquest nou pla d’actuacions al Centre Històric, realitzarà una convocatòria municipal d’ajuts per a la rehabilitació dels edificis en l’àmbit del Centre Històric amb l’objectiu de liderar en solitari la incentivació d’aquestes actuacions.
 
Cal recordar que durant aquest estiuja s’han inspeccionat una seixantena d’edificis del Centre Històric, dels quals s’ha derivat la declaració de ruïna imminent i l’enderroc d’una desena d’ edificis (Illa d'edifici Tallada-Boters-Múrcia (es tracta dels edificis situats al carrer Tallada, 16 (esfondrament) Tallada, 20; Tallada, 22 amb Veguer de Carcassona, 4; Tallada 24, cantonada amb Boters, 2; i Boters 4, cantonada amb Veguer de Carcassona, 2., Múrcia 11 i 13 i Cavallers, 76).


Comentaris

envia el comentari