Catalunya Diari

La Paeria endureix les condicions de seguretat al Centre Històric

La Paeria endureix les condicions de seguretat al Centre Històric| Redacció - Fotografia: L. Biela

 Aquest pla d'actuacions consistirà, tal i com ha explicat la primera tinent d’alcalde, Marta Camps, en la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les condicions de manteniment de la seguretat dels edificis del Centre Històric (l’última modificació de la qual es va fer al 2006. Així mateix, es preveu continuar amb les actuacions complementàries de les inspeccions relatives a cales, obertures per accessos, tapiar i similars, i també totes aquelles actuacions d’urgència derivades de les inspeccions que es practiquin, així com la neteja i tancaments de solars, entre d'altres, així com incrementar substancialment la partida destinada a enderrocs subsidiaris d’edificis. A més, es realitzarà una convocatòria municipal d’ajuts per a la rehabilitació dels edificis en l’àmbit del Centre Històric.
 
Amb la modificació de l’ordenança s’endureixen els requisits tècnics abans i després d’un enderroc d’un edifici al Centre Històric, tant per extremar les condicions de seguretat de les obres com l’estat resultant de les mitgeres dels edificis adjacents. S’extrema igualment el control sobre el seguiment de l’estat de les mitgeres dels edificacions veïnes un cop acabat l’enderroc. Així mateix, per primera vegada, a través d’una Ordenança Municipal, s’entra a regular les condicions d’habitabilitat, salubritat i ornat públic dels edificis de tal manera que es podrà sancionar els propietaris per un ús inadequat dels pisos del barri, com "bars irregulars" o cases sobreocupades. S’endureixen, també les multes coercitives en cas d’incompliment de les ordres d’execució i les condicions de seguretat que s’exigeixin des de l’Ajuntament. 
 
En relació al nou conveni, es farà un encàrrec per dur a terme noves inspeccions tècniques (anomenades ITES) d’acord amb el nou Decret de la Generalitat, el cost de les quals les avançarà l’Ajuntament i després les repercutirà als propietaris dels edificis. El conveni té una durada de 2 anys i es preveu inspeccionar entre 130 i 140 edificis construïts abans del 1940, i que no hagin passat un TEDI fins ara.


Comentaris

envia el comentari