Catalunya Diari

La Paeria licita les obres de millora de la plaça Pau Casals

La Paeria licita les obres de millora de la plaça Pau Casals| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida

 L’actuació s’emmarcarà en una àrea de 3.400 metres quadrats, destinant un espai a jocs infantils i a enjardinament. Amb el projecte de renovació, la plaça guanyarà espai i s’eixamplarà amb l’enderroc dels tancaments perimetrals de la plaça i l’alineament de la vorera de l’avinguda de Balmes amb el tram existent de Ricard Viñes fins Torres de Sanui. L’espai de vorera es guanya a partir del carril lateral actual que serveix com a zona d’estacionament de vehicles, amb la qual cosa s’incrementa l’espai per als vianants, el carril bicicleta i s’afavoreix la integració de la plaça Pau Casals amb el sistema viari consolidat.
 
Pel que fa a l’ordenació dels espais i els paviments de la plaça, s’obriran els espais actuals als carrers contigus a la plaça, establint corredors i passadissos al voltant dels espais enjardinats o més lúdics de la plaça, afavorint-ne la transversalitat i l’obertura de la plaça a la trama urbana. Així, s’incrementa l’espai útil destinat als vianants, passant dels 2.600 metres quadrats actuals als 3.400 previstos en el projecte.
 
També es reordenarà la mobilitat al seu entorn, amb la incorporació del tram de l’avinguda de Balmes corresponent a la plaça a la xarxa del carril bicicleta. Per una altra banda, se suprimirà el gir dels vehicles a l’esquerra al voltant de la Creu dels Tres Tombs. El moviment de gir a l’esquerra en el semàfor es manté, però es resol mitjançant un carril dret d’espera a l’avinguda de Balmes, a partir del qual es podrà fer aquest moviment. Pel que fa a la pacificació del trànsit a l’entorn de la plaça i la millora de la seguretat viària, es faran dos passos elevats de vianants en les connexions de la plaça amb el carrer Torres de Sanui i amb el carrer Vallcalent i Ciutat de Fraga. La mesura es complementa amb l’increment de l’amplada de la vorera del carrer Vallcalent, entre Ciutat de Fraga i Balmes.
 
El projecte de renovació preveu preservar els arbres en bon estat de la plaça i adaptar-ne l’espai del voltant. En l'àmbit de serveis i d'instal·lacions de la plaça es contempla la renovació de la xarxa d’aigua al llarg de tot el perímetre de la plaça, la col·locació d’un nou sistema de drenatge per a l’evacuació de les aigües pluvials, la renovació de la xarxa de regadiu i la implantació de nou enllumenat públic a la zona corresponent a l’Av. Balmes, seguint l’ordenació iniciada amb la urbanització de la plaça Ricard Viñes.
 
A més, es preveuen els treballs de restauració, neteja i recol·locació de l’estàtua de Pau Casals, il·lustre violoncel·lista, director d’orquestra i català universal, que dóna nom a la plaça, per potenciar-ne la seva presència i el seu coneixement per part de tots els ciutadans.


Comentaris

envia el comentari