Catalunya Diari

La Paeria millora els accessos i 15 espais públics de deu barris de Lleida

La Paeria millora els accessos i 15 espais públics de deu barris de Lleida| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida

 En concret, es preveu millorar la urbanització d’espais públics, ampliar i reformar places amb jocs infantils i reordenar i condicionar l’accés, amb nou enjardinament, enllumenat i millores paisatgístiques a Pardinyes, Secà de Sant Pere, Bordeta, Cappont, Llívia, Balàfia, Mariola, Magraners i Raimat, a més del centre de la ciutat.
 
A Magraners està previst millorar l’entrada al barri pel carrer Almeria, on antigament hi havia el rentador públic, que va ser construït el 1958 i va quedar en desús amb la portada de l’aigua potable. Així, es preveu restaurar el rentador existent, rehabilitant les piques existents i la connexió a la xarxa de clavegueram i aigua potable. També es preveu la construcció d’una estructura que cobreix el rentador amb pilars de bloc ceràmic i coberta de teula ceràmica sobre estructura de fusta. A més, s’urbanitzarà l’entorn amb paviment de llamborda al voltant del rentador i un paviment de sauló a la resta de la zona i s’enjardinarà tota la zona amb arbrat i planta arbustiva i es millorarà l’accessibilitat.
 
Al Secà de Sant Pere s’arranjarà l’accés principal al barri, pel carrer Almeria, des del la cruïlla de l’avinguda Alcalde Recasens. Aquesta zona, on estan ubicats els dipòsits d’aigua i una estació de bombeig, s’obrirà com espai públic i zona verda ja que s’ampliarà i condicionarà l’actual parc. Es preveu la construcció d’una nova tanca limitant la nova zona amb taulons de fusta de pi, tant per ampliar l’espai públic com per millorar paisatgísticament tot l’entorn. També s’habilitarà un nou accés per als vianants i es condicionarà el solar annex que es fa servir com a aparcament provisional.
 
Aquest projecte contempla la millora de l’entrada al barri de Llívia, que està urbanitzada parcialment. S’enjardinarà la part que no està condicionada amb la construcció de turons enjardinats en el límit del solar amb la calçada que es plantaran amb arbustiva i nou arbrat de quatre espècies diferents en la zona més propera a la rotonda, de tal manera que es millorarà notablement la imatge de l’entrada principal al barri.
 
L’actuació que es farà a Cappont se centra a l’avinguda de les Garrigues, en la seva connexió amb el barri de la Bordeta, en concret a la zona propera a l’accés per la LL-11 format per unes illetes que ordenen la circulació dels vehicles. El projecte preveu prioritzar i millorar la seguretat i l’accessibilitat dels vianants, reordenant les illetes i reduint els carrils de circulació. També es preveu l’ampliació del carril bici existent a l’avinguda de les Garrigues en aquest tram de la cruïlla. Les noves illetes s’enjardinaran amb plantació d’arbrat i arbustiva que es complementarà amb rocalla i escorça de pi.
 
A la Bordeta s’abordaran tres actuacions: al carrer Juneda amb l’avinguda de les Garrigues en un solar buit on es construirà un muret de gabions i terrasses amb taulons de fusta. A la vegada, s’enjardinarà la zona amb la plantació de nou arbrat i la construcció d’escossells que s’utilitzaran com a bancs i es condicionarà el mur que dóna a l’escola l’Esperança. La segona actuació correspon a l’avinguda Artesa amb el carrer Pla d’Urgell, on està situada la Casa Baulies, que s’enderrocarà i es condicionarà tota la superfície com un espai enjardinat i 4 jocs esportius d’ús individual. A més, es plantarà nou arbrat i es construiran bancs de pedra. La tercera actuació serà a la plaça Esplai, entre els carrer Antoni Solé, Sant Francesc de Sales i Puigverd, en la qual es millorarà l’enjardinament del parterre que delimitarà uns camins de formigó de color per accedir a la plaça, s’ampliarà la zona enjardinada delimitada amb taulons de fusta i es renovaran tots els bancs.
 
A Balàfia es faran dues actuacions importants: una, al carrer Països Catalans, entre la rambla Corregidor Escofet i el carrer Vic, on s’habilitarà una nova zona verda, tal i com preveu el Pla General Municipal, que s’enjardinarà amb nou arbrat, es crearan zones diferenciades amb paviments de sauló groc i vermell i es millorarà l’enllumenat. La segona actuació al barri de Balàfia es serà a la prolongació del carrer José Olóndriz, un espai on hi ha una illeta sense urbanitzar que s’enjardinarà amb la plantació d’arbrat i arbustiva, així com la col·locació de bancs. Es tracta de condicionar i millorar la circulació en l’accés actual a les piscines municipals.
 
A Pardinyes, s’actuarà a la plaça Maria Rúbies, entre la rambla Corregidor Escofet, on es preveu la renovació de tots els jocs infantils ja que els actuals estan molt degradats. En aquest sentit, la intervenció prevista persegueix donar un gran impuls a l’ús de la plaça amb la millora de dues zones de joc separades per edats i de nou mobiliari urbà, així com la construcció d’una xarxa de drenatge per evitar l’entollament de l’aigua de pluja. També, a Pardinyes, es preveu la col·locació de nous jocs a la zona infantil del parc de la Mitjana, substituint els actuals.
 
A la Mariola també s’hi actuarà en dos indrets diferents. En primer lloc, a la zona que limita amb la rotonda de Pius XII a l’alçada de Ferran El Catòlic i Onze de Setembre, on comença el camí de la Mariola. Actualment, en aquest espai hi ha un talús de terres i una petita explanada de paviment asfàltic sense urbanitzar. En aquest sentit es preveu la neteja i millora d’aquest espai amb l’enjardinament del talús i el condicionament del terreny com a zona d’ús per als vianants amb bancs, un parterre enjardinat i paviment de sauló. La segona actuació correspon a la zona dels Blocs Gaspar de Portolà on hi ha quatre espais a diferents nivells del paviment que antigament eren parterres. Així, es col·locarà paviment de formigó als dos parterres més grans que tenen un arbre plantat, envoltant-lo amb escorça de pi i en els quals es pintaran grafits. Els altres dos parterres més petits es demoliran i es col·locarà paviment de rajola igual que l’existent.
 
A Raimat es millorarà l’accés a les piscines, en concret des de l’esplanada d’accés al recinte des de l’aparcament fins a l’esplanada inferior, on es troben les dues piscines i la zona enjardinada. Així, es preveu la construcció d’una nova rampa adaptada a la normativa vigent sobre accessibilitat.
 
Per últim, es preveu la millora i ampliació de l’espai infantil Rovelló, situat entre l’avinguda Blondel i el carrer Cavallers, al cantó de l’Eix Comercial. Així, es farà una ampliació de 10 metres per 10 metres i es col·locaran nous jocs infantils, com una xarxa piramidal per trepar.
 
El projecte també contempla la instal·lació d’elements esportius com cistelles i porteries i jocs infantils que es distribuiran per diversos espais públics de la ciutat.


Comentaris

envia el comentari