Catalunya Diari

L'Ajuntament de Lleida entrega les claus de 10 habitatges socials al Centre Històric

L'Ajuntament de Lleida entrega les claus de 10 habitatges socials al Centre Històric| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida (Arxiu)

 
A l’edifici annex al convent de Santa Clara, que també acull la seu dels Castellers de Lleida, es van construir recentment aquests 8 habitatges de lloguer social, promoguts per l’EMU, dels quals set són de 2 dormitoris amb una superfície útil d'entre 58 i 68 metres quadrats i un és d'1 dormitori amb una superfície útil de 44 metres quadrats. Els habitatges també disposen d'una sala i una coberta accessible comunitàries.    


 


Així mateix, les dues vivendes de l’edifici del carrer Lluís Besa 6-8 tenen una superfície d’uns 35 metres quadrats útils i s’emmarquen dins d’una promoció d’un total de sis habitatges de protecció oficial, que va ser dissenyada pel gabinet d’arquitectura Labox i promoguda per l’EMU. És un edifici plurifamiliar de tres plantes, una escala i ascensor independents, amb una planta coberta on es troben les plaques solars tèrmiques i unes plaques col·lectores solars. 


Els adjudicataris d’aquests habitatges, que es destinaran a residència habitual i permanent de l’arrendatari, signaran contractes de lloguer a 5 anys, renovables, a un preu de lloguer que va entre els 115-250 euros. Els requisits que han hagut de complir per optar a una d’aquestes vivendes són que no han de ser titulars de cap altre habitatge i signar una declaració de responsabilitat conforme es destinarà l’habitatge a domicili permanent i habitual, així com els requisits d’ingressos de renda que exigeix la normativa d’habitatge per accedir a una vivenda de protecció oficial, que no poden ser superiors a 4,21 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència.


 


Les persones sol·licitants admeses que no han resultat adjudicatàries formaran part de la llista d’espera de la promoció, que s’ha ordenat per sorteig. La llista d’espera tindrà una vigència de 3 anys i servirà per cobrir les baixes que es puguin produir, primer entre les persones adjudicatàries seleccionades i després entre qualsevol promoció qualificada de lloguer del municipi de Lleida. Les persones que figurin a la llista d’espera hauran de continuar complint els requisits d’accés en el moment en què siguin cridats per a l’adjudicació.
 Comentaris

envia el comentari