Catalunya Diari

Pautes per controlar els edificis del Centre Històric

Pautes per controlar els edificis del Centre Històric| Redacció - Fotografia: L. Biela

 La primera tinent d’alcalde, Marta Camps, ha explicat que, per primera vegada, a través d’una Ordenança Municipal, s’entra a regular les condicions d’habitabilitat, salubritat, seguretat i sobreocupació dels edificis de tal manera que es podrà sancionar els propietaris per un ús inadequat dels pisos del barri, com "bars irregulars" i infrautilització de pisos o cases sobreocupades. En aquest sentit, Camps ha destacat que, amb aquesta ordenança, els tècnics municipals i la Guàrdia Urbana tindran més cobertura jurídica per poder actuar als habitatges, ja que es podran adoptar mesures d’urgència si es detecta alguna activitat irregular. Així, es podrà clausurar l’activitat il·legal i confiscar els béns que s’hi trobin a l’interior dels pisos. Això permetrà, doncs, una major agilització per actuar contra les activitats irregulars que s’hi detectin als pisos del Centre Històric.
 
La primera tinent d’alcalde també ha explicat que, a més, s’endureixen les sancions, d’acord amb la Llei d’Urbanisme, que preveuen per infraccions lleus la multa pot arribar fins als 3.000 euros, per les greus fins a 150.000 euros i les molt greus fins a 1,5 milions d’euros. Així mateix, també s’endureixen les multes coercitives en cas d’incompliment de les ordres d’execució i les condicions de seguretat que s’exigeixin des de l’Ajuntament.
 
L’ordenança també recull l’enduriment dels requisits tècnics abans i després d’un enderroc d’un edifici al Centre Històric, tant per extremar les condicions de seguretat de les obres com l’estat resultant de les mitgeres dels edificis adjacents. S’extrema, igualment, el control sobre el seguiment de l’estat de les mitgeres dels edificacions veïnes un cop acabat l’enderroc. L’ordenança es va aprovar inicialment al ple de juliol i ara es proposa al ple municipal la seva aprovació definitiva després del període d’informació pública en el qual només ha presentat una al·legació el grup municipal del PP, una esmena tècnica que s’ha acceptat.
 
Aquesta ordenança podria entrar en vigor la propera setmana.
 
La modificació d’aquesta ordenança forma part del Pla d’Actuacions al Centre Històric, que inclou el conveni de col·laboració amb la demarcació a Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i amb el Col·legi de Lleida d’Arquitectes Tècnics, Aparelladors i Enginyers de l’Edificació per tal de dur a terme les inspeccions tècniques (ITV) d’uns altres 140 immobles construïts al barri abans del 1940, que no hagin passat un TEDI fins ara  i mantenir els ajuts a la rehabilitació dels edificis. És previst que al novembre s’iniciïn les noves inspeccions tècniques (anomenades ITES) d’acord amb el nou Decret de la Generalitat, el cost de les quals les avançarà l’Ajuntament i després les repercutirà als propietaris dels edificis.


Comentaris

envia el comentari