Catalunya Diari

S’inicien els enderrocs de 4 edificis del Centre Històric

S’inicien els enderrocs de 4 edificis del Centre Històric| Redacció - Fotografia: L. Biela

ensorrar al carrer Tallada, 16

Després de l’enderroc de l’edifici del carrer Tallada, 16 i un cop s’ha realitzat l’estudi tècnic d’aquests immobles, els quals es troben tots deshabitats, la Paeria ha considerat que cal enderrocar-los per diferents motius. En el cas de Tallada, 20 es va observar que les mitgeres de l’edifici no garanteixen la seva estabilitat atès que hi ha deficiències a nivell de la planta baixa i, sobretot, perquè es veuria afectat per l’enderroc del de Tallada, 22.

En l’edifici situat al carrer Tallada, 22 i Veguer de Carcassona, 4, on va ser desallotjada l’única família que hi vivia, s’ha vist que no té estabilitat ni suport suficient i hi ha un deteriorament pronunciat en parets i forjats contigus al pati de ventilació, cambres humides i la caixa de l’escala.

Al de carrer Tallada, 24 cantonada amb carrer Boters, 2, també s’han observat greus deficiències estructurals en la caixa d’escala, parets de càrrega, forjats i coberta, igual que a l’edifici situat al carrer Boters, 4 cantonada amb carrer Veguer de Carcassona, 2.

Es preveu que els treballs per enderrocar aquests edificis s’allarguin durant aproximadament deu dies. Aquests enderrocs se sumen als que es van fer als edificis de Múrcia 11 i 13, atès que estaven lligats estructuralment al de Tallada, 16.


Comentaris

envia el comentari