Catalunya Diari

Comença la temporada 2017 de pesca continental

Aquesta temporada es preveu la creació de la llicència de cap de setmana, de dos dies de durada

Un pescador de riu | LleidaDiari.cat

El període hàbil de pesca de la truita a Catalunya s'ha iniciat aquest dissabte, dia 18 de març, en una temporada on es preveu la creació de la llicència de cap de setmana, i unes llicències exclusives de fins a quatre anys de pesca sense mort, és a dir, retornant el peix al riu, amb un cost menor que l’actual per promocionar aquesta modalitat. També s’amplia aquest any el ventall de persones que poden accedir a una llicència gratuïta per a discapacitats. El sacrifici de la carpa i de la truita irisada resta condicionat al que estableixi el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient en l’exercici de les seves competències.

La setmana passada, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la nova resolució per la qual s’ordena la pesca en aigües continentals per a la temporada 2017. D’aquesta manera, els pescadors ja poden conèixer totes les condicions i regulacions adoptades aquesta temporada.

Aquesta temporada es preveu la creació de la llicència de cap de setmana, de dos dies de durada. Actualment, hi havia la possibilitat d’obtenir llicències per un dia, 15 dies, 1, 2, 3 o 4 anys. A més, es crearan les llicències exclusives de pesca sense mort d’1, 2, 3 i 4 anys a un cost menor que l’actual. Aquesta és una mesura que pretén promocionar la pesca sense mort, fent que la llicència dels pescadors que pesquin exclusivament de manera que retornin les truites al riu sigui més econòmica. També s’amplia el ventall de persones que poden accedir a una llicència gratuïta per a discapacitats. En aquest sentit, les persones amb un 33% de discapacitat podran obtenir aquest tipus de llicència.

Quadrant on s'especifiquen els períodes hàbils de pesca per aquesta temporada. | LleidaDiari.cat

 


 

El límit de captures per a la truita comuna (Salmo trutta) continuarà sent de quatre exemplars per pescador i dia d’una mida superior o igual als 22 cm a les zones de pesca controlada de salmònids. Pel que fa a les zones intensives, i d’acord amb l’estoc disponible per part de la Generalitat, s’estableix un límit de captures de quatre truites per pescador i dia, d’una longitud igual o superior als 19 cm. La impossibilitat d’alliberar truites irisades a causa de la sentència del Tribunal Suprem ha condicionat notablement les quantitats i les dates de repoblació. Pel que fa al llobarro (Dicentrarchus labrax), l’orada (Sparus aurata) i les llises (Chelon labrosus, Liza ramada, Liza saliens, Mugil cephalus i Liza aurata) presents en aigües continentals de Catalunya, es fixa una longitud mínima de captura de 25 cm, 20 cm i 16 cm, respectivament. Això es fa per homogeneïtzar les mides amb les establertes a la normativa de pesca marítima que regula aquestes espècies que viuen habitualment al mar, però entren a les aigües salobroses de les desembocadures dels rius. Per evitar incidents amb la navegació, es prohibeix el grumeig des d’embarcacions tripulades o no, i l’ús de boies per a la seva senyalització.

Entre els pocs canvis que hi ha en aquestes zones respecte de l’any passat, cal destacar la recuperació de la zona de pesca intensiva sense mort del riu Francolí i Brugent, la modificació dels límits de l’escenari de pesca esportiva del Foix i la supressió de la zona de pesca intensiva de Llesp (Alta Ribagorça). Pel que fa a l’expedició de permisos de pesca, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) manté els canals de l’any passat; telemàticament, al web d’informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya; presencialment, als serveis territorials o a les oficines comarcals del DARP, i en alguns establiments de zones de muntanya mitjançant la col·laboració de les societats de pescadors.

Es recorda a tots els pescadors que setmanalment el DARP publica el Pla de repoblacions piscícoles en zones intensives al seu web. Al mateix web, es pot trobar el Visor cartogràfic de pesca continental, on es poden consultar visualment les zones lliures sense mort i les zones de pesca controlada. Pròximament, també es publicaran noves capes com la de Reserves genètiques de truita i els límits de les aigües de salmònids i ciprínids.


Comentaris

envia el comentari