Catalunya Diari

Eliminen un pas a nivell de la línia Lleida-La Pobla a Vilanova de la Barca

Per afavorir la mobilitat s’han fet millores en el camí paral·lel a les vies que connecta el pas a nivell eliminat amb un altre que està a 300 metres

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha finalitzat els treballs per a l'eliminació del pas a nivell número 10 situat a Vilanova de la Barca. Segons estableix el conveni signat amb l'ajuntament de Vilanova de la Barca, l'eliminació d'aquest pas a nivell també ha comportat la millora i eixamplament del camí que circula paral·lel a les vies i que connecta amb el pas a nivell número 9, situat a 300 metres. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya segueix una política per a la progressiva eliminació de tots els passos en l'àmbit de la xarxa, mitjançant els processos de negociació oportuns amb els municipis afectats i els titulars dels passos.

Imatge del pas a nivell
Imatge del pas a nivell | LleidaDiari.cat

D'ençà que el 2005 la línia entre Lleida i La Pobla de Segur va ser traspassada de l'Estat a la Generalitat s'han eliminat quatre passos a nivell. A més, FGC ha dut a terme millores tècniques en tots els passos en l'àmbit de la línia per incrementar-ne la seguretat. Actualment, hi ha 7 passos a nivell que estan en projecte de redacció per a ser eliminats. Els passos a nivell es classifiquen en tres categories: A, B i C. Els tipus A estan protegits per senyalització fixa, els tipus B estan protegits amb semàfors i els tipus C amb barreres automàtiques.

A la línia Lleida-La Pobla hi ha actualment 21 passos a nivell en servei. Tots ells acompleixen amb els nivells de protecció que legalment els correspon segons la tipologia que s'estableix a la normativa vigent en matèria de passos a nivell (Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària i Ordre Ministerial de 2 d'agost de 2001). D'aquests 21 passos, 13 són del tipus C, 7 del tipus B i 1 del tipus A.


Comentaris

envia el comentari