Catalunya Diari

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell convoca 3 places d'agent de policia local

L'accés a aquestes places és per sistema d'oposició lliure com a funcionari de carrera que s'enquadren en l'escala d'administració especial

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha convocat 3 places d'agent de la policia local. L'accés a aquestes places és per sistema d'oposició lliure com a funcionari de carrera que s'enquadren en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C1 a efectes econòmics. Els requisits per aspirar a concursar per aquestes places són, entre d'altres, tenir nacionalitat espanyola; estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior, haver complert divuit anys i no passar dels 55; no haver estat condemnat per cap delicte; no patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic; tenir una alçada mínima d'1,60 per les dones i d'1,65 pels homes, estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B; compromís per portar armes.

La presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de realitzar al Registre General de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, dins el termini improrrogable de vint dies naturals, a comptar des del següent dia al de la publicació de la convocatòria al BOE. Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits. La selecció pel sistema d'oposició consistirà en la superació de les proves corresponents, inclosos el curs selectiu i el període de pràctiques. Les bases íntegres de la convocatòria es poden consultar al web municipal.

El consistori alturgellenc crea una borsa de treball

D'altra banda, l'Ajuntament urgellenc també ha aprovat la creació d'una borsa de treball per a cobrir temporalment baixes dins del cos de la Policia Local que es produeixin durant un termini màxim de 2 anys. La creació d'aquesta borsa de treball té com a objectiu cobrir la plantilla de la Policia Local al cent per cent, ja que, l'entrada en vigor el passat 2 de gener del Real Decreto 1449/2018, de 14 de desembre, comportarà que una part important de l'actual plantilla de la Policia Municipal de la Seu d'Urgell es jubili, fet que farà necessari la renovació dels agents.


Comentaris

envia el comentari