Catalunya Diari

En marxa el nou Hospital de Dia Sociosanitari Hestia Balaguer

Control d'infermeria
Imatge del control d'infermeria del nou centre | LleidaDiari.cat

El passat mes de desembre es va posar en marxa l’Hospital de Dia Sociosanitari Hestia Balaguer. El nou servei, concertat amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), inclou dotze places que donen assistència diürna a persones amb malalties cròniques i necessitats complexes d’atenció que necessiten mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament i seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori. L’Hospital de Dia Sociosanitari s’ubica a la planta baixa d’Hestia Balaguer i presta servei en règim ambulatori i horari de 9 a 18 hores a persones de les àrees bàsiques de salut de la Noguera i l’Urgell. Un equip multidisciplinari integrat per professionals de medicina, infermeria, treball social, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i atenció sociocultural, permet l'avaluació integral, rehabilitació i atenció contínua dels seus usuaris.

El model assistencial a l’Hospital de Dia Sociosanitari se centra amb la valoració integral i objectius terapèutics, rehabilitadors i de manteniment de funcions físiques i cognitives en funció de les necessitats globals que presenti cada persona atesa. Abarca alimentació, atenció mèdica, d'infermeria i social, rehabilitació, teràpia ocupacional, psicoestimulació, orientació a la realitat i teràpia recreativa. La seva posada en marxa s’emmarca dins les línies estratègiques del Pla director sociosanitari de Catalunya 2016-2020 que pretén garantir una atenció de qualitat centrada en les persones que necessiten atenció multidisciplinària adequant l’atenció sanitària sense internament dels centres sociosanitaris a l’atenció de les persones amb malalties cròniques i necessitats complexes d’atenció.

 

Un suport als equips d'atenció primària

Alguna de les accions que es plantegen són la reorientació parcial de l’activitat dels hospitals de dia sociosanitaris i la potenciació dels equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA) com a eines i dispositius de suport a l’activitat dels equips d’atenció primària reorientant l’activitat cap a la prevenció de síndromes geriàtriques i a la proactivitat. L’envelliment progressiu de la població associat a l’augment de l’esperança de vida, fan que s'hagi de parar especial atenció a aquest col·lectiu amb necessitats específiques que ha de ser atès de manera preventiva, curativa i/o pal·liativa. L’Hospital de Dia Sociosanitari Hestia Balaguer és un recurs de suport als equips d’atenció primària referents, domiciliaris i residencials en el maneig i manteniment de les persones amb necessitats complexes a la comunitat.

Espai de l'Hospital de Balaguer
Imatge d'un altre espai de l'hospital | LleidaDiari.cat

 

L’Hospital Hestia Balaguer, que es va inaugurar el 2014, disposa de 120 llits, la majoria contractats amb el CatSalut i amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família. És un edifici de planta baixa i dues plantes assistencials pels serveis sociosanitaris i de salut mental. L'espai on s'ubica ara l'Hospital de Dia Sociosanitari estava ocupat fins al desembre de 2017 pel Centre de Dia de Salut Mental de la Noguera. Quan aquest va ser traslladat a les instal·lacions del CAP de Balaguer, l'espai va quedar buit i Hestia Balaguer va dur a terme les gestions amb el CatSalut per incorporar el nou recurs al seu centre.

A més de condicionar les instal·lacions per poder habilitar un servei integrat i acollidor, l'equip de professionals d'Hestia Balaguer han treballat en el disseny d'un Pla Funcional que detalla la missió i funcions de l'Hospital de Dia Sociosanitari, l'àmbit territorial i la població de referència, la cartera de serveis i els rols professionals, el circuit d'accés al recurs i els programes de treball que es desenvolupen en el mateix.


Comentaris

envia el comentari