Catalunya Diari

Mollerussa promou una ordenança que prioritza fer treballs per la comunitat

Preveu multes des de 50 euros per infraccions lleus com embrutar la via pública a 3.000 euros per a les molt greus com consumir o tenir droga

Pla general amb l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona
Pla general amb l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona | LleidaDiari.cat

L'Ajuntament de Mollerussa aprovarà aquest dijous el projecte d'Ordenança municipal de convivència ciutadana que com a novetat prioritza actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores per a promoure una major convivència i respecte pels drets dels altres. Així, sempre que legalment sigui possible, l'infractor s'hi avingui i no es tracti de conductes reiterades, les sancions econòmiques podran ser substituïdes parcialment o totalment per treballs en benefici de la comunitat com la reparació del dany causat o la col·laboració amb diferents departaments de l'Ajuntament. El projecte, també preveu multes des de 50 euros per infraccions lleus com embrutar la via pública a 3.000 euros per a les molt greus com consumir o tenir droga.

L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha especificat que les infraccions han estat tipificades des de les 27 lleus, que contemplen multes que van dels 50 als 750 euros, a les deu més greus, l'incompliment de les quals pot ser sancionat des de 1.500 als 3.000 euros. Al mig queden les 29 infraccions classificades com a greus amb multes que van dels 750 als 1.500 euros. Per graduar les sancions es tindrà en compte la reiteració, la transcendència social dels fets, la naturalesa del perjudici ocasionat o la intencionalitat de la persona infractora.

 

Les sancions a tenir en compte

Entre les infraccions lleus hi ha danyar o embrutar la via o els espais públics, regar plantes sense precaució, col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats o realitzar necessitats fisiològiques al carrer. Pel que fa a les greus, destaca la prohibició de consumir begudes alcohòliques a la via pública, alterar l'ordre públic amb escàndols, oferir o acceptar serveis sexuals retribuïts en espais públics o dipositar al voltant dels contenidors escombraries i objectes voluminosos fora de l'horari establert així com col·locar propaganda o publicitat que es refereixi a usos sexistes o que atemptin contra la dignitat de les persones.

Les més greus fan especial incís en sancionar el consum o la tinença de drogues en vies o establiments públics, emetre fums contaminants o qualsevol acció que generi olors nocius o perjudicials; maltractar o sacrificar animals i deixar-ne les despulles al carrer o realitzar conductes vandàliques en l'ús de mobiliari urbà que generi risc o perill per a la salut o la integritat física de persones i bens.

  

  

Neix, per tant, d'un treball col·lectiu i participatiu de tota la ciutadania representada en aquest òrgan consultiu i completa altres ordenances existents al municipi, ha indicat.

En aquest sentit, ha explicat que es tracta d'una «ordenança viva» perquè es poden anar incorporant aportacions per adaptar-la a noves realitat si així es considera. També ha dit que per tal d'estipular les mesures alternatives que poden substituir les sancions econòmiques està previst treballar un protocol intern, tot i que ha insistit en la necessitat d'aplicar el sentit comú per arribar a acords de compliment en funció de la tipologia de l'infractor i també de la infracció comesa.


Comentaris

envia el comentari