Catalunya Diari

Oberta la convocatòria per beques d'estudis postobligatoris a la Val d'Aran

El Conselh Generau d’Aran donarà informació i assessorament sobre la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2020/2021 del Ministeri d’Educació

Estudiants a classe al Campus de Cappont per fer els exàmens de selectivitat, 07/07/2020
Oberta la convocatòria per beques d’estudis postobligatòris | Catalunya Diari

El Conselh Generau d'Aran, mitjançant l'Oficina de Joenessa dera Val d'Aran donarà informació i assessorament sobre la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2020/2021 del Ministeri d'Educació.

Aquestes beques inclouen alguna o algunes de les següents quantitats:

Quantitats fixes: beca bàsica, quantitat fixa relacionada amb la renda familiar, quantitat fixa relacionada amb la residència de l'estudiant durant el curs escolar i/o quantitat per excel·lència acadèmica.

Quantitat variable: resultat de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seva renta familiar.

Altres beques

Les beques es convoquen per als següents estudis:

Batxillerat
Formació Professional
Ensenyaments d'estudis artístics superiors i professionals
Ensenyaments esportius
Estudis religiosos superiors
Estudis d'idiomes realitzats a escoles oficials
Cursos d'accés i preparació per les proves d'accés a la Formació Professional impartit per centres públics i concertats
Formació professional bàsica

Requisits generals

Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea.
No estar en possessió o no haver tingut els requisits legals per l'obtenció d'un títol del mateix nivell o superior per al qual se sol·licita la beca.
Complir amb la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifiqui la convocatòria.

Requisits acadèmics

Estar matriculat al curs complet o als mòduls de 2020/2021 que determini la convocatòria d'un dels ensenyaments esmentats anteriorment. S'haurà de tenir en compte les notes mitjanes dels cursos anteriors.

Requisits econòmics

No passar els límits de renda o patrimoni familiar establerts a la convocatòria.

Sol·licituds:

La sol·licitud s'ha de completar mitjançant el formulari accessible via internet a través de la seu electrònica del Departament a l'adreça: https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/. No cal aportar documentació, només en determinades situacions s'haurà d'aportar la documentació concreta que se li especificarà al formulari.

Però, per omplir correctament el formulari s'ha de tenir la següent documentació:

DNI de tots els membres computables de la família
Número de compte bancari (el sol·licitant a de ser el titular o co-titular)
Matrícula del curs 2020/2021
Dades del curs anterior (nom i localitat del centre a on s'han realitzat els estudis de l'any anterior o de l'últim any estudiat)
Si l'estudiant viu fora del domicili familiar durant el curs escolar:
Contracte del lloguer
Dades de la residència (nom, adreça, CIF/NIF, import)
Títol de família nombrosa
Resolució de reconeixement de discapacitat (si hi ha algun germà o germana afectat)
Germà o germana universitaris, dades de la universitat on estudia.
El termini de presentació de les sol·licituds és fins a l'1 d'octubre de 2020.

Beques per estudiants d'ensenyaments universitaris

Les beques es convoquen pels següents estudis:

Ensenyaments universitaris de Grau i de Màster
Curs de preparació per l'accés a la Universitat de majors de 25 anys impartits per universitats públiques.

Requisits generals

Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d'un Estat membre de l'Unió Europea.
No estar en possessió o no haver tingut els requisits legals per l'obtenció d'un títol del mateix nivell o superior per al qual es sol·licita la beca.
Complir amb la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifiqui la convocatòria.

Requisits acadèmics

Estar matriculat el 2020/2021 de 60 crèdits als estudis.
Per als estudiants de primer any, es tindrà en compte la nota d'accés a l'universitat.
Per estudiants de segon curs, haver aprovat els crèdits i el rendiment acadèmic establert a la convocatòria.

Per més informació i sol·licitud per aquesta beca es poden adreçar a l'Oficina de Joenessa dera Val d'Aran amb cita prèvia, situada al Carrer Major, 36, en horari d'atenció al públic; de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores, Telèfons: 973 64 06 25; 680 41 54 51- Email: [email protected] Per ampliar la informació, poden consultar a la pàgina web que s'ha elaborat des del Ministeri per a la convocatòria de les beques: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html


Comentaris

envia el comentari