Catalunya Diari

Solsona treu a concurs una plaça de tècnic d’Administració per a Secretària

El lloc de treball serà amb caràcter interí i se centrarà especialment en la implementació de la Llei de contractes del sector públic

Imatge de l'ajuntament de Solsona
Imatge de l'ajuntament de Solsona | LleidaDiari.cat

L’Ajuntament de Solsona ha tret a concurs una plaça de tècnic/a d’Administració General (TAG) per a l’àrea de Secretaria amb caràcter de funcionari interí. L’objectiu principal d’aquest lloc de treball és el de donar suport a la secretària municipal en la implementació de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, en vigor des del març passat, i en matèria de protecció de dades. Les persones aspirants a aquesta plaça han de tenir la llicenciatura en Dret o el títol de grau corresponent i el nivell de suficiència de català (C1). El tribunal qualificador estarà constituït per la cap de l’àrea de Secretaria, un membre del cos del personal tècnic de la corporació, tècnics especialistes del Consell Comarcal i d’una altra administració i un membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu finalitzarà el dia 25 d’aquest mes. Les bases de la convocatòria i la documentació necessària es poden consultar en el subapartat d’ofertes d’ocupació del web municipal: https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/ofertes-d2019ocupacio/convocatoria-duna-placa-de-tecnic-a-dadministracio-general-tag. Aquesta plaça ha de reforçar l’àrea de Secretaria del consistori solsoní, que actualment només disposa d’una tècnica, mentre no hi hagi un secretari o secretària habilitat nacional, ja que l’entrada en vigor de la nova llei de contractes ha augmentat el volum de feina.  

Altres ofertes que ha fet públiques l'Ajuntament de Solsona

L'Ajuntament de Solsona va treure el passat mes d'octubre a concurs tres places d'oficial de brigada per al servei municipal de l'aigua i per constituir una borsa de treball. La contractació serà en règim laboral a temps complet. Dues de les places tindran un contracte temporal d'un any per convertir en indefinit, mentre que la tercera es cobrirà mitjançant un contracte de relleu, que passarà a ser indefinit quan la persona rellevada sigui baixa definitiva per jubilació.

Les tasques d'aquests llocs de treball consisteixen en el manteniment i la reparació de les estacions de bombeig, les basses de decantació i la potabilitzadora, les línies generals i la xarxa d'aigua potable urbana; el suport en el control de la cloració de l'aigua; les guàrdies pròpies del servei; la lectura de comptadors i treballs complementaris d'oficial de paleta i electricista, i el maneig dels sistemes de telecontrol de la xarxa, entre d'altres. Per optar al procés selectiu, cal tenir el títol de graduat en ESO, escolar, tècnic auxiliar o qualsevol altre títol declarat equivalent i disposar del permís de conduir vehicles de classe B. Per mitjà de l'apartat d'ofertes d'ocupació del web www.ajsolsona.cat es poden descarregar les bases completes del concurs, el model de sol·licitud i el temari de la prova teòrica.


Comentaris

envia el comentari