Catalunya Diari

20 milions d'euros per les finques afectades per la pedregada

20 milions d'euros per les finques afectades per la pedregada| Redacció - Fotografia: Subdelegació del Govern de Lleida

una pedregada va malmetre bona part de la collita agrícola

Manso els ha explicat les dues principals línees d’ajut existents que són: Per una part, els ajuts previstos per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior (Real Decret 307/2005, de 18 de març, modificat pel Real Decret 477/2007, de 13 d’abril). En aquest cas, els beneficiaris poden ser unitats familiars o de convivència econòmica que poden sol·licitar ajut per danys personals o per danys materials en vivendes i altres tipus d’objectes materials. Les sol·licituds les hauran de presentar els propis interessats a la Subdelegació del Govern que les traslladarà a Madrid. També es poden acollir a aquests ajuts les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal per danys materials en elements comuns d’ús general.

Per altra banda, ha explicat la funció i gestió d’ENESA, (Entidad Estatal de Seguros Agrarios), entitat dependent del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que actua com a òrgan de coordinació i enllaç per part de l’Administració per al desenvolupament de les assegurances agràries L’empresa privada que gestiona el sistema d’assegurances agràries és Agroseguro

La aubdelegada ha informat als presidents dels Consells Comarcals i representants dels sindicats agraris que a finals de la setmana passada ja va traslladar al Subsecretari d’Agricultura del Ministeri, Jaime Haddad, l’abast de la pedregada i la preocupació dels pagesos pel fet d’haver perdut bona part de les collites. Segons la informació facilitada pel Ministeri a la subdelegada, la pedregada hauria afectat 16.000 parcel·les de les quals 12.000 són de fruita i les 4.200 restants d’altres cultius com ara cereals i oliveres. Les dades facilitades també indiquen que el 70% de la comarca del Pla d’Urgell estaria afectada per la pedregada del passat dia 5 de juliol amb nombroses finques on l’afectació arriba al 100%. Pel que fa a la comarca del Segrià, les mateixes fonts apunten a que els danys serien més heterogenis amb afectacions del 100% en algunes parcel·les i danys molt variables en la resta.

Segons les dades d’Agroseguro que disposa el Ministeri, el 85% de la producció de fruita de les dues comarques afectades està assegurada, mentre que en el cas del panís l’assegurança cobreix més del 50% i en el cas dels cereals arriba al 70%. Aquestes xifres de cobertura són superiors a la mitja nacional. Tot i que encara és aviat per a fer una estimació dels danys agrícoles a l’espera de les peritacions, Agroseguro calcula que el conjunt de les indemnitzacions agràries per aquells pagesos que sí tenien assegurades les collites podria superar els 20 milions d’euros.

A la reunió hi han assistit els presidents del Consells Comarcals del Pla d’Urgell i del Segrià, Francesc Fabregat i Pau Cabré respectivament, així com Josep Maria Companys en representació d’Unió de Pagesos, Joan Carles Massot i David Borda en representació de JARC i Ramon Bardají en representació d’ASAJA.


Comentaris

envia el comentari