Catalunya Diari

Els municipis d'Esterri d’Àneu, la Guingueta d’Àneu, Espot i l'Alt Àneu es fusionen

Els municipis d'Esterri d’Àneu, la Guingueta d’Àneu, Espot i l'Alt Àneu es fusionen| Redacció - Fotografia: http://turisme.pallarssobira.cat/

 Durant la jornada, la vicepresidenta ha explicat que es fomentarà la fusió voluntària de municipis mitjançant un programa d’incentius allà on ho justifiquin elements històrics, identitaris, geogràfics i econòmics. En aquest sentit, ha felicitat els alcaldes dels quatre municipis del Pallars Sobirà que han pres la decisió de fusionar-se voluntàriament. En relació a les entitats municipals descentralitzades, Ortega ha destacat que "per primera vegada comptaran amb una regulació desenvolupada" i ha afegit que "seran una eina més per al foment de la fusió voluntària de municipis".
 
Ortega també avançat durant la jornada la futura Llei de Governs Locals i l'ha definit com a "ambiciosa i valenta, feta des de la proximitat, des del coneixement del món local i des de la reflexió". Un dels grans objectius del Departament de Governació és aconseguir un nou model d’Administració local. En aquest sentit, el projecte de llei de Governs Locals és fruit d’un procés participatiu plural i de la complicitat de les entitats municipalistes, els consells comarcals, les diputacions i de tot el món local. També és del tot respectuós amb el règim especial d’Aran i amb les disposicions de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Així mateix, ha enumerat els principals objectius de la llei "amb un plantejament molt clar d’autogovern i sentit de país": la determinació de les funcions i competències de cada nivell de govern, la simplificació de les estructures administratives, evitar les duplicitats organitzatives i d’actuació, definir el sistema de relacions entre els diferent nivells d’administració i regular i coordinar totes les administracions locals coexistents a Catalunya. "També és una llei que vol fomentar la transparència i la participació", ha explicat.
 
Consells comarcals, prestadors de serveis mancomunats
 
 
Pel que fa als consells comarcals, la vicepresidenta ha explicat que, d’acord amb l’Estatut, han d’esdevenir els principals ens de prestació mancomunada de serveis als municipis. A més, seran els encarregats de gestionar els serveis mínims municipals, especialment en el cas dels municipis inferiors a cinc mil habitants quan aquests municipis no assoleixin els estàndards de qualitat. "En els municipis i entitats municipals descentralitzades inferiors a mil habitants, la comarca prestarà directament alguns serveis mínims", ha afirmat Ortega. El principal òrgan de govern de les comarques serà el Consell d’Alcaldes, en el qual els alcaldes tindran vot ponderat en funció de la seva població. Així mateix, en els consells comarcals amb més de deu municipis es podrà crear una junta de govern amb un màxim de set membres. Això vol dir que desapareixen els consellers comarcals. Aquest important canvi, ha assegurat la vicepresidenta, significarà la supressió de 1.034 càrrecs públics remunerats.
 
Un altre capítol important de la Llei se centra en els canvis que afecten les vegueries i les diputacions. En aquest sentit, la vicepresidenta ha afirmat que en la situació actual no es poden crear més ens ni anar-los duplicant i ha anunciat que els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials quan es compleixin les condicions previstes a la Disposició Transitòria Primera de la llei 30/2010 de Vegueries. "Mentre això no es produeixi", ha explicat, "totes les referències de la Llei de Vegueries i les determinacions que inclou aquesta llei, s’han d’entendre aplicables a les diputacions provincials, les quals queden integrades en la estructura d’administració local de Catalunya".


Comentaris

envia el comentari