Catalunya Diari

La Diputació de Lleida es manifesta en contra de la fusió de municipis

La Diputació de Lleida es manifesta en contra de la fusió de municipis| Redacció - Fotografia: Diputació de Lleida

 L’acord determina que "la Diputació de Lleida, com a institució que ha de vetllar pels interessos del seu territori, encarregarà un estudi que relacionarà les funcions municipals de prestació de serveis bàsics, de  cohesió de la col·lectivitat, de dinamització socioeconòmic local i de fixació de la població al territori". A més, l’estudi "analitzarà l’organització real de les competències que actualment assumeixen els ajuntaments lleidatans i en valorarà el seu finançament". Aquest estudi anirà a càrrec dels professors del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida (UdL), Ignasi Aldomà i Ramon Morell. En el mateix document s’indica que la corporació "demanarà a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya dur a terme les accions necessàries i a col·laborar amb la resta de diputacions per tal que la mesura del Govern de l’Estat no prosperi". En defensa dels partits judicials actuals 

D’altra banda, el ple de la Diputació de Lleida també ha aprovat, amb els vots a favor de CiU, CDA, PSC i ERC i amb l’abstenció del PP, un segon acord en contra de la supressió dels partits judicials de Balaguer i Cervera en considerar que aquesta decisió "no repercutirà ni en una millora del servei ni en un estalvi de costos, ben al contrari, generarà una major despesa pels usuaris i pels professionals".El document de l’acord indica que "aquesta proposta comportaria un atemptat a l’equilibri territorial, una destrucció de llocs de treball, una sobrecàrrega al desenvolupament de l’activitat judicial, un allunyament del ciutadà dels òrgans judicials i un obstacle al dret d’aquest davant de la justícia". Per aquest motiu, el ple de la corporació ha manifestat el seu "rebuig a la modificació de la demarcació i la planta judicial que proposa el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i que pot comportar, entre altres, la supressió dels jutjats de Balaguer i Cervera". Igualment, la Diputació de Lleida "insta al Ministeri de Justícia a desestimar la proposta del CGPJ i que en futures reformes del mapa judicial es mantinguin com a mínim les actuals seus dels jutjats de les comarques de Lleida". Finalment, l’acord aprovat indica que la corporació "treballarà en col·laboració amb els col·legis professionals i associacions representatives afectades, amb els representants del territori i amb la Generalitat de Catalunya per tal d’assolir l’objectiu d’una veritable reforma de l’administració de justícia".  Nou conveni per l’Illa de la Maternitat

En l’apartat d’assumptes d’urgència, el ple de la corporació ha aprovat aquest divendres un nou conveni urbanístic per al desenvolupament de la unitat d’actuació de l’Illa de la Maternitat, finca que des de la Diputació s’ha cedit a la Paeria en virtut de diversos acords. Aquest conveni deixa sense efecte el que l’any 2011 va subscriure la Diputació de Lleida i l’Ajuntament i suposa un retorn econòmic de 360.000 euros per a la corporació provincial. Tal com ha explicat el president de la Diputació de Lleida, 
aquest nou conveni s’ha fet per tal de buscar l’equilibri econòmic a l’hora de valorar els costos d’urbanització de l’Illa de la Maternitat. Gràcies al nou conveni la Diputació manté la propietat de la finca anomenada Torre Vicenç i no ha de lliurar 114.445,89 euros per a les obres d’urbanització de la plaça.
 
 
Altres punts del ple
En l’àmbit de finances i gestió de tributs, s’ha donat compte dels decrets d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2011, de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i de l’informe d’Intervenció de l’acompliment de l’estabilitat pressupostària a la liquidació del pressupost de 2011. Igualment ha aprovat l’acceptació de la delegació efectuada per l’Ajuntament de l’Espluga Calba, mitjançant l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de la gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. El ple d’aquest divendres també ha donat llum verda a l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Puiggròs per al traspàs de la carretera LV-2004 del  pk 8+940 (de la carretera L-200 de Mollerussa a la C-223) al pk 0+593 (dins de la població de Puiggròs). Com a assumpte d’urgència també s’ha aprovat la cessió a l’Ajuntament de Lleida del tram urbà de la carretera LV-9224 de Lleida a Balaguer. 
 
Col·laboració amb la Generalitat pels plans d’ocupació  
Durant el ple d’aquest divendres, i en resposta a un prec plantejat pel grup del PSC, el president de la Diputació de Lleida ha explicat la predisposició de la corporació per col·laborar econòmicament amb la Generalitat, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per fer possible els plans d’ocupació adreçats als ajuntaments que treballen a la campanya de la fruita en el cas que sigui necessari per manca de finançament estatal. Reñé ha explicat que aquesta col·laboració seria d’uns 70.000 euros. 
 
Mocions aprovades pel Ple  
Les mocions que han estat aprovades en  el Ple d’aquest divendres són les següents: 
- Moció de suport a la iniciativa legislativa popular per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social (aquesta moció, presentada pel grup del PSC, ha estat aprovada per unanimitat).
 
- Moció en contra de la proposta de cabals ecològics del nou pla de conca del riu Ebre i els seus afluents (aquesta moció, proposada per ERC, ha estat consensuada per tots els grups).
 
 
- Moció per demanar la continuïtat de la construcció del nou edifici judicial de Balaguer (aquesta moció, ha estat presentada pel grup del PP i consensuada per tots els grups politics).
 
- Moció contra les retallades d’educació aprovades pel Govern de l’Estat (aquesta moció, proposada pel PSC, ha estat aprovada amb els vots a favor de CiU, CDA, PSC i ERC i el vot en contra del PP).


Comentaris

envia el comentari