La industria lleidatana afronta el futur amb bones expectatives

La industria lleidatana afronta el futur amb bones expectatives| Redacció - Fotografia: L. BielaLes empreses exportadores són l’única nota positiva de l’informe, ja que manifesten estabilitat en la seva facturació a l’estranger en tots els sectors. Les expectatives més positives són per al sector metal·lúrgic i de productes mecànics, mentre que el sector de la fusta, suro i paper presenta les expectives més negatives de cara al quart trimestre.

En comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior, els resultats han empitjorat substancialment tant en l’evolució del negoci com pel que fa a les expectatives. La indústria de fabricació d’equips mecànics i la química són les branques d’activitat amb una evolució a l’alça més destacada. El sector que es mostra més estable és el de l’alimentació, begudes i tabac, mentre que la indústria tèxtil és la que mostra una evolució i unes expectatives més negatives.

Tant a Lleida com a Catalunya no hi ha cap sector d’activitat que mostri una marxa de negoci positiva. En el cas de les Terres de Ponent, però, tant l’evolució respecte al trimestre anterior com les expectatives són dèbilment menys negatives que al conjunt del país, exceptuant el comerç.

Considerant els factors que afecten la marxa del negoci, s’observa que la debilitat de la demanda és el que més pesa en tots els sectors. En el comerç i la construcció és on més pesen aquest factor. El segon factor en importància és l’augment de la competència en els casos de la indústria, el comerç i l’hosteleria, i les dificultats financeres en la construcció i en la resta de serveis.

Pujada de l’IVA
D’altra banda, tots els sectors d’activitat mostren el seu rotund desacord amb la pujada de l’IVA i la reducció de les cotitzacions socials perquè creuen que farà disminuir el consum i no crearà ocupació. Com a resposta a a aquest increment de l’IVA, el 50% de les empreses del sector industrial, de la construcció i de la resta de serveis manifesta que traslladarà completament l’augment als preus de venda. En canvi, la meitat de les empreses d’hosteleria optaran per reduir els marges comercials i en el comerç les empreses es reparteixen entre reduir els marges comercials, traslladar completament l’increment als preus i repartir-ho entre les dues opcions.Comentaris

envia el comentari