Catalunya Diari

El Comú denuncia al Seprona un possible delicte mediambiental a Lleida

El Comú denuncia al Seprona un possible delicte mediambiental a Lleida| Redacció - Fotografia: Comú de Lleida

 

El Comú de Lleida ha denunciat al Seprona un possible delicte mediambiental a Lleida, després de veure la setmana passada a l'exterior de les dependències de la Brigada Municipal, "unes canonades que podrien ser de fibrociment, un material similar a la uralita, que també pot contenir amiant, una substància cancerígena".

"Aquestes canonades estaven apilades sense l’adequat confinament, necessari en contenir amiant, i a l’abast de qualsevol persona, i presentaven trencaments, despreniments i signes evidents d’haver estat serrades, amb el consegüent perill de dispersió de fibres d’aquesta substància, altament cancerígena", ha explicat la formació, qui ha acreditat amb fotografies i vídeos uns fets greus que podrien ser constitutius d’un delicte mediambiental amb possible afectació o risc per a la salut de les persones i/o la qualitat del sòl i de les aigües.
 
"Tenim sospites fundades, i volem que s’investiguin, que el personal de la brigada municipal ha manipulat aquestes canonades sense l’adequada protecció i sense conèixer ni seguir els protocols de descontaminació que estableix la legislació sobre seguretat i riscos laborals en casos de substàncies altament cancerígenes. Igualment, tenim la sospita que aquestes canonades podrien provenir de la reparació o substitució de canonades de fibrociment que encara avui dia formen part de la xarxa de proveïment d’aigua potable de la ciutat de Lleida", afirmen.
 
Com és sabut, els treballs de reparació, manteniment i substitució de canonades de la xarxa d’aigua potable i de sanejament de la ciutat de Lleida estan encomanats a la companyia Aqualia mitjançant licitació i cessió del servei. Per tant, si es confirmen els fets, es constataria que no s’estan respectant els protocols de manipulació, retirada i confinament d’aquests residus altament tòxics.
 
En l’escrit presentat al SEPRONA el Comú sol·licita que s’admeti i, en conseqüència, es procedeixi a la investigació dels fets descrits per si les actuacions de l’empresa Aqualia poguessin ser constitutives d’un presumpte delicte mediambiental amb possible afectació o risc per la salut de les persones i/o la qualitat del sòl i de les aigües. I, si s’escau, d’acreditar això, es faci valer el present escrit com denúncia formal i es procedeixi judicialment pels tràmits processals que corresponguin.Comentaris

envia el comentari