Catalunya Diari

Constituït el Consell Assessor Municipal de l’Esport de la ciutat de Lleida

Constituït el Consell Assessor Municipal de l’Esport de la ciutat de Lleida| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida

 Les activitats d’aquest consell, integrat per 34 membres de diferents institucions, entitats i esportistes a títol individual estaran adreçades a potenciar l’esport com a un vertebrador més del teixit social. L’objecte del consell és assessorar l’Ajuntament de Lleida en matèries relacionades amb la pràctica esportiva i en la planificació i promoció d’accions relacionades amb l’esport. Esdevé, a la vegada, un òrgan consultiu en matèria esportiva i tota la seva activitat estarà encaminada a:
- Assessorar l’Ajuntament en els diferents programes i/o actuacions que aquest dugui a terme a la ciutat en matèria esportiva.
- Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i organismes públics municipals relacionats amb l’esport.
- Preparar i difondre estudis sobre matèria esportiva.
- Potenciar la coordinació entre les diferents institucions o entitats que actuïn en l’àmbit de l’esport, ja siguin públiques o privades.
- Facilitar recerques, estudis i reculls de dades per tal d’arribar al coneixement permanent i el més exacte possible de l’esport de Lleida.
- Informar i assessorar sobre l'educació esportiva i promoure-la a fi de sensibilitzar la població sobre la importància de l'exercici físic per a la salut.
- Fomentar i promoure l’associacionisme i la col·laboració entre les entitats esportives i la transversalitat amb d’altres, potenciant la col·laboració entre elles.
- Donar degut compliment al Manifest de bones pràctiques de l’esport, 'A Lleida esport per a tothom', signat el 2008 per les entitats esportives de la ciutat, dins la celebració de Lleida Ciutat Europea de l'Esport 2008.
- Intervenir, a demanda de les parts, en la mediació de conflictes entre entitats esportives, administracions, esportistes i els generats per la pròpia pràctica esportiva.
- Fomentar la participació i la col·laboració ciutadana amb l’administració esportiva.
 
Les funcions del Consell Assessor Municipal són:
- Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de l’àmbit esportiu
- Emetre propostes i suggeriments en relació a la situació esportiva de la ciutat i de com millorar-ne la pràctica esportiva.
- Gestió de conflictes derivats de la pràctica esportiva, cercant acords satisfactoris per a totes les parts implicades, acostant i gestionant els antagonismes.
- Crear les comissions de treball i altres òrgans complementaris d’estudi que siguin necessaris per a donar una major operativitat i celeritat a les seves actuacions.
 
L’alcalde de Lleida, Àngel ros, presidirà el Ple del consell, que es reunirà almenys dos cops a l’any en sessió ordinària.
 
Integren el ple del consell els següents representants:
Àngel Ros, alcalde de Lleida i president de Consell
Txema Alonso, regidor d'esports i vicepresident
M. Rosa Ball, regidora de drets civils i representant de l´equip de govern
Josep Roca, representant de l'equip de govern
Toni Baró, representant de l'equip de govern
- Paco Cerdà, representant corporació municipal
Josep Maria Roy, representant corporació municipal
Pau Pintó, representant corporació municipal
Miquel Barniol, representant corporació municipal
- Antoni Fo, cap de relacions interdepartamentals de la Diputació de Lleida
Cristòfol Salas, director de l'INEFC de Lleida
Josep Ramon Vidal, representant del Consell Esportiu del Segrià
Jesús Figueres, representant UFEC
Francesc Reig, representant COPLEFC
Saúl Craviotto, esportista de reconegut prestigi
Jackson Quiñónez, esportista de reconegut prestigi
Sergi Escobar, esportista de reconegut prestigi
Carmelo Moncayo, persona de reconegut prestigi en el món de l'esport
Laia Piqué, persona de reconegut prestigi en el món de l'esport
Emili Vicente, entrenador de reconegut prestigi
Xavier Pierau, representant salut i medicina de l'esport
Divina Farreny, representant esport femení
Toni Costes, expert en resolució de conflictes en l'esport base
Anna Fillat, representant per a discapacitats psíquics, físics, sensorials i derivats de malaltia mental
Enric Duch, representant dels esports col.lectius
Ascen Ibáñez, representant dels esports individuals
Amàlia Peralta, representant del sector empresarial esportiu
Olga Buján, representant dinamitzadors de les Escoles Esportives municipals de l´Ajuntament de Lleida
Jordi Cassanya, gestor especialista en matèria esportiva
Dani Ibars, jurista especialista en matèria esportiva
Joaquín Pina, representant de les iniciatives solidàries relacionades amb l´esport
Gemma Villanueva, tècnica municipal 
Judit Bernadó, tècnica municipal 
Juanjo Garra, secretari 


Comentaris

envia el comentari