Catalunya Diari

Vols composar l'himne del Força Lleida?

Vols composar l'himne del Força Lleida?| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida (Arxiu)Les maquetes hauran de ser presentades abans del 29 d’octubre de 2013 i el jurat decidirà entre els presentats el 6 de novembre de 2013.

Estàs interessat en participar? Només has de seguir les bases del concurs:
1. Els compositors han de grups musicals o individus de la ciutat de Lleida o de la província.

2. No podran participar els compositors col·laboradors directament amb el club Força Lleida, participants al jurat del concurs ni els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat ni els seus cònjuges per matrimoni civil o unió lliure.

3. Criteris per valorar per part del jurat:
- S’ha de composar una cançó dinàmica i alegre, que es consideri en línia amb l’ambient esportiu i de festa.
- La lletra de la cançó ha d’incloure missatges positius relacionats amb:
+ Valors esportius en general, com a part de les virtuts del club.
+ Valors propis del club Força Lleida que parlin d’èxits i passió per l’esport.
+ Valors propis de la ciutat de Lleida i les seves gents.
+ El joc semàntic amb la paraula 'Força' como a lema del club.
+ La cançó ha de tenir una durada màxima de 4 minuts, amb una segona versió reduïda d’un minut.

4. Es seleccionaran un màxim de 2 temes per participant. El tema s’haurà de gravar individualment i preferentment amb CD o USB.

5. El tema ha de ser inèdit i sense cap compromís editorial vigent.

6. Es presentaran en dos sobres.
- Sobre 1: S’ha d’incloure la lletra de la cançó o cançons amb el CD o USB amb la cançó gravada, a l’exterior es posarà el pseudònim utilitzat (no el real), el nom de les cançons i la frase 'SOBRE 1'.
- Sobre 2: A l’interior s’inclourà el nom complert de l’autor/a, nombre del grup musical o intèrpret, i dades de contacte: direcció, telèfon i e-mail. A la part exterior s’anotaran les següents dades: la frase 'SOBRE 2', títol de la cançó i el pseudònim.

8. Els sobres es presentaran abans del dia 29 d’octubre de 2013, tancats i junts en un paquet o sobre a les Oficines del Club Força Lleida, al pavelló Barris Nord, fent constar que són per al 'Concurs Himne Força Lleida'.

9. El jurat estarà representat per persones representatives del món de la cultura i la música de Lleida. El resultat es donarà a conèixer el 6 de novembre de 2013 i serà inapel·lable.

10. El grup o intèrpret guanyador serà notificat via telefònica i anunciat pels mitjans de comunicació del club.

11. El guanyador cedirà els drets d’ús lliurement al club Força Lleida sense límit de temps.

12. Els guanyadors tindran dret a:
- La possible explotació dels drets de la cançó, la qual serà compartida al 50% entre el club Força Lleida i el grup/intèrpret guanyador.
- 10 abonaments de tribuna per la temporada 2013-14.
- Auto promoció en directe a través de actuacions musicals públiques els dies de partit al pavelló Barris Nord d’acord amb el programa d’actes que el club organitzi cada partit.
- Imatge i promoció del grup/intèrpret a través dels mitjans de comunicació del club.


Comentaris

envia el comentari