Catalunya Diari

Uns 20.000 lleidatans podrien demanar la devolució de l'IRPF de maternitat

El procediment que es posa en marxa beneficiarà més d'un milió de mares i pares espanyols

El Ministeri d'Hisenda, a través de l'Agència Tributària habilitarà aquesta setmana el procediment per a sol·licitar la devolució de l'IRPF dels permisos de maternitat i paternitat. Aquesta mesura beneficiarà a més de 220.000 catalans i, segons dades de l'INSS Lleida, a uns 20.000 lleidatans. El passat 3 d'octubre, la Secció Segona de la Sala III del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem va determinar que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, que perceben les dones treballadores durant la baixa de setze setmanes després del naixement d'un fill, estan exemptes de l'IRPF. En compliment d'aquesta sentència, el Ministeri d'Hisenda ha dissenyat un procés fiscal àgil i senzill per als contribuents. El procediment que es posa en marxa beneficiarà més d'un milió de mares i pares espanyols (uns 220.000 catalans i catalanes) i s'estima que tindrà un cost del voltant de 1.200 milions d'euros.

Si bé la sentència del Tribunal Suprem es refereix a les prestacions de maternitat, la Direcció General de Tributs interpreta que la sentència s'estén també a les prestacions de paternitat. La devolució mitjana en el cas de les prestacions per maternitat és de 1.600 euros, mentre que les de paternitat ronda els 383 euros. Tindran dret a devolució els pares i mares que haguessin tributat a l'IRPF per les prestacions rebudes a partir del 2014, últim exercici no prescrit. El procés consisteix a sol·licitar una rectificació de les declaracions en què es van incloure aquestes ajudes. Els contribuents que van cobrar la prestació en 2014 i 2015 podran sol·licitar la rectificació de les seves declaracions i, per tant, la devolució de l'IRPF a partir d'avui a la tarda.

Hisenda començarà a reintegrar diners aquesta mateixa setmana

Hisenda començarà a reintegrar els diners aquesta mateixa setmana. Per als exercicis 2016 i 2017, el termini s'inicia al gener. Hisenda preveu que al mes d'abril s'hauran tornat la totalitat de les devolucions sol·licitades. Els contribuents que hagin patit retencions per les prestacions de maternitat i paternitat de 2018 no han de fer cap tràmit particular. La seva declaració de la renda de 2018, que es presenta en 2019, ja incorporarà les prestacions com rendes exemptes i les retencions suportades seran deduïbles. Per facilitar la sol·licitud s'habilita un formulari específic en línia, disponible a la pàgina web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en el qual la persona perceptora de la prestació ha d'indicar l'any o anys en què ha percebut l'ajuda i un número de compte bancari, on s'abonarà la devolució. Són les dues úniques dades que es sol·licitaran. No caldrà adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions, ni cap altra documentació addicional, ja que en cada cas l'Agència Tributària de demanar directament de la Seguretat Social tota la informació precisa. 

La sentència del Tribunal Suprem no afecta els permisos de maternitat i paternitat de les funcionàries i funcionaris que cotitzen a través de mútues com MUFACE i altres. En aquests casos, els pares i mares no reben una prestació, sinó que mantenen les seves retribucions

  


Comentaris

envia el comentari