Catalunya Diari

El 23 de gener acaba el termini per actualitzar el dret funerari de nínxols al cementiri de Lleida

El tràmit administratiu n’afecta 4.523

El 23 de gener acaba el termini per actualitzar el dret funerari dels nínxols que no ho estan al cementiri municipal de Lleida. Aquest tràmit administratiu afecta 4.523 nínxols de diversos departaments del Cementiri Municipal. La Paeria va ampliar en 50 dies hàbils el termini per actualitzar el dret funerari. Els interessants van trametre nombroses consultes, motiu pel qual es va determinar un termini més llarg per a la seva tramitació. El procediment d'actualització de la titularitat del dret funerari es va fer públic per mitjà d'un edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm.124 de data 28 de juny de 2017, d'anuncis als diaris locals i a un diari de tirada nacional. 

L'expedient fou iniciat per Decret de l'Alcaldia de Lleida de 8 de juny de 2017 donant el termini de 90 dies hàbils següents a la publicació en el BOP, que va finalitzar el 7 de novembre. Ateses les nombroses consultes per a l'actualització del dret funerari, es va resoldre, per Decret d'Alcaldia de 6 de novembre de 2017, ampliar el període en 50 dies hàbils. Així el termini per a la presentació de documentació i justificació que es consideri oportuna serà el dia 23 de gener, inclòs.

Els tràmits poden efectuar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament (planta baixa de l'edifici Pal·las), a l'Àrea de Salut Pública/Oficina administrativa del cementiri (rambla de Ferran núm. 13, planta baixa- Edifici Audiència) o a través de qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Comentaris

envia el comentari