Catalunya Diari

96.601 pensionistes de Lleida cobraran divendres els endarreriments dels mesos de gener a juliol

Es farà un abonament únic amb els endarreriments corresponents als set primers mesos de l'any i la paga extra rebuda al costat de la nòmina de juny

La Seguretat Social abonarà una paga addicional d'endarreriments aquest divendres 27 de juliol a 1.688.749 pensions a Catalunya, a Lleida, la mesura beneficia 96.601 persones. Es compensa així la diferència entre la revalorització del 0,25%, efectuada el gener d'aquest any, i l'aprovada en els pressupostos generals de l'Estat per a 2018 de l'1,6% per al conjunt de les pensions i que arriba al 3% per les mínimes, no contributives i SOVI. És a dir, es farà un abonament únic amb els endarreriments corresponents als set primers mesos de l'any i la paga extra rebuda al costat de la nòmina de juny, que suposa a Catalunya un desemborsament per a la Seguretat Social de 198.900.000 d'euros. Es tracta d'una paga d'endarreriments que s'abona independentment i amb anterioritat al pagament ordinari de la pensió mensual de juliol.

La Seguretat Social farà un desemborsament per aquest concepte en el conjunt de l'Estat de 1.121,69 milions d'euros, que beneficiarà a les més de 9,5 milions de pensions (9.439.684). La quantia per a cada pensió del sistema serà de 101,24 euros de mitjana, i de 117,10 en el cas de la prestació de jubilació. L'abonament corresponent a la pensió de viduïtat és de 70,33 euros. A partir de la nòmina d'agost, es consoliden les noves quanties amb les pujades incorporades. La pensió mitjana del sistema s'eleva a 956,13 euros/mes; la mitjana de jubilació serà de 1.101,73 euros/mes i el límit màxim se situa en 2.614,96 euros/mes. En els PGE per a 2018 es recull a més una pujada del 2,75% (més el 0,25% aplicat en gener) per a les 2.425.422 pensions mínimes, 324.434 pensions del SOVI i 548.000 pensions no contributives. 

 

Les pensions amb fills menors de 18 anys

Així, la pensió mínima de jubilació, per a una persona major de 65 anys i amb cònjuge a càrrec se situa en 810,60 euros/mes; les pensions del SOVI, 420,50 euros/mes i les pensions no contributives queden en 380,10 euros/mes. Pel que fa al límit d'ingressos, compatible amb el cobrament de pensió mínima, se situa en 7.347,99 euros/any. També s'incrementen les prestacions familiars per fill a càrrec major de divuit anys amb discapacitat del 65% o superior que, després d'aplicar el 2,75%, quedaran fixades en 4.561,20 euros/any. Si la discapacitat és del 75% o superior, l'import s'eleva fins als 6.842,40 euros/any. En aquest cas, el nombre de persones beneficiades arriba a les 210.000. Finalment, el límit d'ingressos per tenir dret a les prestacions per fill a càrrec menor de divuit anys, sense discapacitat, queda fixat en 11.953,94 euros/any, i 17.991,42 en el cas de famílies nombroses. S'incrementarà en 2.914,12 euros/any per cada fill a partir de quatre.


Comentaris

envia el comentari