Catalunya Diari

Ara és l'hora ciutadans

Ara és l'hora ciutadans| Joan Fornsubirà

 L’Assemblea Nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds ha donat un salt substancial en la consideració del paper d’ICV en la nostra societat. ICV considera que s’ha iniciat una nova etapa política regida per la crisi econòmica i les solucions inadequades que s‘han implementat a nivells europeus per sortir-ne. Mesures que s’han obeït a l‘Estat espanyol i a Catalunya sense cap mirament ni esperit crític. Això ha dut amples capes de la població a patir les mesures d‘austeritat en la pròpia pell i a adonar-se que allò que creia que podia servir en el passat, ara ja no serveix per poder arribar a una vida digna. No serveixen ni el sistema econòmic ni els valors que han propiciat aquest caos i aquestes desgràcies socials.
De manera que hom s’adona que s’està estenent la creença en uns altres valors i en un altre sistema. Uns valors que sempre hem fet nostres i a partir dels quals sempre hem procurat actuar, dins d’un sistema que tothom té el convenciment que ha de ser més humà, més solidari i més just.
 
ICV sap que no podem avançar cap aquest ordre de coses sense una gran majoria, que cal unir forces i ajuntar els esforços de tots aquells que creuen que això és possible dins d’un àmbit de treball i gestió política. Queda clar que estem convençuts que tenim al davant una gran oportunitat de, essent tots generosos, poder articular un programa de mínims que ens pugui unir més enllà els recels i de les crítiques del passat.
 
Penso que la gent demana efectivitat i unió per canviar el rumb nefast que s‘està duent. Ens demana poques paraules, cap retret entre els grups i partits, fugir dels "i tu més" tan nostrats i, sobretot, fets i mesures efectives simplement perquè la urgència vital de molts ja no té espera.
 
És en aquest context que he intentat descriure un ideari personal per on crec que haurien d’anar els trets de futur en 8 punts:
1. Creació d’una societat econòmicament equilibrada; socialment justa i igualitària; ètica, solidària, fraternal i ecològicament sostenible. Una societat on el respecte, la llibertat i la democràcia siguin els valors predominants. I en un món cada vegada més homogeni en el repartiment de les riqueses.
 
2. Aquesta societat econòmicament equilibrada s’ha de basar en el ple desenvolupament de les potencialitats dels seus integrants pel que fa a les oportunitats de treball i emprenedoria, en el marc d’una economia de lliure mercat i d’amplis sectors d’economia social amb el ple suport de les institucions.
 
3. L’ equilibri econòmic ha de ser garantit per una legislació i unes institucions de gestió i de control que en garanteixin l‘adequació als objectius esmentats, en el marc d’una finançament públic i privat al servei de les petites i mitjanes empreses, dels projectes socials i del benestar de les persones.
 
4. Aquest model social s‘ha de basar, en l’àmbit econòmic, en un sistema fiscal progressiu, on el frau fiscal sigui perseguit i penalitzat de manera efectiva, el qual ha de permetre el finançament d’uns estats de tipus social en què les prioritats siguin uns serveis socials de qualitat i uns ajuts efectius dels més desvalguts.
 
5. Aquesta nostra societat ha de tenir unes administracions eficients; un sistema polític i electoral transparent, efectiu, representatiu, participatiu i radicalment democràtic; un sistema judicial amb suficients recursos i compromès amb l‘aplicació de la llei en igualtat de condicions de tots els ciutadans; un sistema militar reduït al mínim imprescindible i uns sistema organitzat de creences, lliure, autònom i particular de cada ciutadà.
 
6. El marc en el que hem de conviure és una Unió Europea forta, democràtica i social. Una UE que sigui la garantia de pau, de prosperitat i de justícia social, amb unes institucions renovades i un equilibri de poders bilaterals sempre actuant per millorar els nivells de benestar dels ciutadans europeus. Una UE els governs de la qual tinguin suficient poder com per decidir i imposar-se sobre els interessos econòmics especulatius aliens i perjudicials al comú dels ciutadans.
 
7. Concebo un Estat espanyol sotmès a una renovació de base, a una regeneració fins i tot moral. Espanya ha de ser un estat federal, amb plena autonomia econòmica i cultural de les seves federacions. Un país modern, socialment avançat, renovat en les seves estructures econòmiques, socials i culturals, tot impulsant les reformes que facin falta per la seva modernització, i tot plegat recollit en una nova Constitució de consens de tots els grups i forces socials.
 
8. Catalunya ha de ser allò que vulguin els catalans. Les possibilitats són diverses, sempre mantenint una forta estructura d‘estat que s‘ha d‘anar construint en un procés més o menys accelerat. Defenso la celebració d’un referèndum vinculant per decidir el nostre futur i manifesto la meva preferència perquè Catalunya pugui ser un nou estat dins de la UE o un estat confederat amb la resta de nacions espanyoles.
 
Joan Fornsubirà, ICV Terres de Lleida


Comentaris

envia el comentari