Catalunya Diari

Conciliació familiar i equitat social, claus per l’èxit escolar

Conciliació familiar i equitat social, claus per l’èxit escolar| Javier Giménez

 L’actual crisi econòmica i la conseqüència més visible, la manca d’ocupació, fa que el debat al voltant de la conciliació família/treball hagi quedat en un segon pla. Sembla com si ara, que hi ha tantes persones a l’atur, proposar jornades laborals més racionals fos un tema tabú.
 
Per que parlar de conciliació és parlar de racionalitzar la jornada de treball amb un objectiu, gaudir de temps per compartir amb els teus, tenir l’oportunitat gratificant i efímera –aviat les filles i fills es fan grans- de créixer amb ells. Canviar els actuals horaris laborals llargs i discontinus, impensables a la resta d’Europa, gens adaptats a les necessitats familiars i de les persones. La dinàmica laboral que portem ens fa viure contrarellotge, ens angustia i estressa, desestructura les famílies i és, sovint, causa de fracàs escolar. 
 
No són més positius i racionals uns horaris que facilitin gaudir dels que estimem?; poder participar del món associatiu, de les activitats socials de caire esportiu, culturals, musicals...? (de retruc el teixit social, i l’educació no formal avui força escanyolida, seria més àgil i vital. Què bona falta ens fa!)
 
Hi ha una tendència d’ampliar l’horari escolar, fruit de la necessitat de traspassar responsabilitats als centres educatius responsabilitats:
- De la família que s’absté, voluntària o involuntàriament, d’exercir les seves tasques educatives intrínseques i fonamentals per al desenvolupament integral dels fills. 
- De les administracions que no promouen suficientment  polítiques culturals, extraescolars i participatives.
- Del moviment associatiu, concretament l’associacionisme infantil i juvenil, actualment sota mínims. 
-De la indústria de l’oci, alienada, consumista i sense cap consciència del seu paper educatiu (com a mostra, la majoria dels programes d’èxit de la televisió). 
 
Si comparem la nostra jornada escolar amb la dels països que ens envolten sempre hem estat a la franja alta. Millorem els resultats  tenint els alumnes més hores a l’aula? L’èxit escolar depèn d’altres factors: Recursos i eines per poder treballar en equip, atenció individualitzada, recolzament d’altres professionals integrats a l’aula i expectatives de futur. 
 
S’ha d’ajustar el ritme escolar i els serveis educatius, a les necessitats i particularitats dels nostres alumnes. El  rendiment escolar passa per donar més prestigi social a l’escola, proporcionar als centres recursos que responguin a les necessitats de l’alumnat i participació familiar en la tasca educativa. Hem de ser conscients  que el rendiment escolar i les  possibilitats  d’èxit d’un alumne, depenen molt de les  seves expectatives de futur, expectatives estretament lligades al nivell socioeconòmic i cultural de la  família. Per això són tan important polítiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, polítiques d’equitat social, que a la vegada creen ocupació.
 
Javier Giménez, FETE-UGT de les Terres de Lleida


Comentaris

envia el comentari