Catalunya Diari

El Comú de Lleida assegura que la Paeria va fer 389 contractes durant el 2016 per valor de més de 27 MEUR

L'agrupació d'electors qualifica la contractació municipal de «poc transparent, amb tics clientelars i perpetuadora d'un model econòmic esgotat»

Regidors del Comú de Lleida durant la roda de premsa sobre contractació municipal. | LleidaDiari.cat

El Comú de Lleida denuncia que, «a través de la contractació, la Paeria està afavorint una economia poc transparent i sense cap vocació de promoure canvis en un model econòmic que hem comprovat esgotat i creador de desigualtats». A partir de la informació a la qual ha pogut accedir, el grup municipal assegura que durant l'any 2016 l'Ajuntament de Lleida va fer 389 contractes per un valor de 27,28 milions d'euros, tot i que aquesta xifra no inclou els contractes sotmesos a variables, com poden ser les taquilles d'espectacles o els consums elèctrics. Segons l'agrupació d'electors, «un 73,2% (285) d'aquests contractes són sense procediment obert de contractació, mentre que el 26,8% (104) sí que s'han fet via procediment obert». El Comú denuncia «l'opacitat de l'equip de govern» a l'hora de facilitar aquestes dades i expressa la seva aposta per un altre model de contractació, planificat, «del tot transparent», amb contractes de més d'un any, dividits en lots i que incorporin clàusules per afavorir aquelles empreses socialment més responsables o l'economia cooperativa.

El Comú de Lleida denuncia «l'opacitat» de l'equip de govern socialista a l'hora de facilitar les dades sobre contractació externa de béns i serveis, tot i representar més d'un terç del pressupost de la Paeria si s'hi inclouen també els contractes de les concessions. L'agrupació d'electors considera que l'Ajuntament de Lleida «no està utilitzant totes les opcions de contractació que la llei li ofereix per racionalitzar les compres i cercar la millor opció» i, en aquest sentit, es mostra partidària «d'obrir de bat a bat la finestra de la contractació i fer-la del tot transparent perquè els agents econòmics puguin planificar-se i prendre decisions informades». Per aquest motiu, el Comú proposa unificar tota la informació de contractació creant un fitxer únic al web de la transparència municipal, «que reculli de manera clara i comprensible la informació que actualment hi ha dispersa sobre perfil del contractant, contractes menors i pròrrogues (normalment a través de decrets d'alcaldia)». La formació recorda que d'acord amb la Llei de Transparència, «s'ha d'oferir informació de tots els contractes realitzats i en tràmit, inclosos els patrimonials i els menors».


Així mateix, el grup municipal aposta perquè la Paeria faci previsió de contractació mitjançant un pla anual que inclogui la totalitat dels contractes de serveis, subministraments i obres previstos i la data de finalització de les adjudicacions i de les dates límit per formalitzar les pròrrogues previstes als plecs administratius particulars. «Es tracta de planificar allò establert al pressupost municipal de forma entenedora per a tota la població i pels agents econòmics i empresarials de tots els sectors», defensa l'agrupació d'electors.

El Comú considera que actualment la Paeria «recorre de manera abusiva als contractes menors sense publicitat prèvia, i sense concurrència que es fan any rere any pel mateix concepte». Pel grup, aquesta fórmula té «tics clientelars, ja que afavoreix a aquells actors o empreses més ben relacionats amb el poder, alhora que porta al límit el marc que estableix la Llei de contractes del sector públic». L'agrupació d'electors aposta per fer, sempre que sigui possible, licitacions obertes per períodes de més d'un any, «un procés obert i més transparent permetria a l'Ajuntament assegurar-se que contracta la millor oferta (en qualitat, en preu i en mitjans tècnics i humans)». Des del Comú denuncien l'existència de contractes que es fan cada any i que, per tant, «tindria més sentit de licitar-los de manera oberta», com seria el cas de l'adquisició de senyeres per la Diada (més 6.000 euros anuals); els catàlegs i elements gràfics d'Animac (prop de 8.000 euros) o dels aplicatius informàtics de gestió «que es contracten cada any i que entre 2015 i 2016 han costat en conjunt més de 46.000 euros».

Finalment, el Comú de Lleida també advoca perquè els contractes municipals incorporin més clàusules que afavoreixin aquelles empreses socialment i mediambientalment més responsables, així com l'economia cooperativa o col·laborativa o de proximitat, i que impedeixin l'accés a empreses que evadeixin impostos o implicades en casos de corrupció. A la vegada, la formació aposta per potenciar la divisió dels contractes per lots per tal que també hi puguin concórrer pimes, autònoms i cooperatives del territori.


Comentaris

envia el comentari