Catalunya Diari

El Comú proposa estalviar més 600.000 euros limitant les retribucions de regidors i eventuals

El Comú proposa estalviar més 600.000 euros limitant les retribucions de regidors i eventuals| Redacció - Fotografia: Comú de Lleida

La proposta de cartipàs del Comú de Lleida defineix una reducció del salari màxim per a tots els càrrecs que suposarà un estalvi en retribucions d’uns 605.000 euros: 163.000 en càrrecs electes i 442.000 en eventuals.

També treballen per reduir substancialment la quantitat màxima d’eventuals per grup municipal per a que es reparteixin ponderadament. Alcaldia només mantindria 2 dels 7 eventuals que ara té, d’acord amb la proposta de redistribució de competències per aconseguir un ajuntament que treballi de forma més col·legiada.

L’assemblea de l’agrupació d’electors ha aprovat la proposta treballada per la comissió de cartipàs, una proposta que els regidors electes del Comú defensen aquests dies en les diferents trobades amb totes les forces de la Paeria. En pro d’un treball més horitzontal, el Comú planteja que l’alcalde delegui totes les funcions que no li són atribuïdes en exclusiva per llei a la Junta de Govern i aquesta sigui oberta a la resta de grups municipals, un element que pot ser fonamental per cercar el treball per consens i els acords.

També defensen un funcionament del Ple amb mecanismes que permetin evitar els bloquejos, en la presa de decisions, l’atorgament de torns de paraula, les intervencions de l’alcalde. "Entenem que en la Paeria més diversa de la història serà positiu fugir d’un ple presidencialista i fer què la figura de l’alcalde es cenyeixi exclusivament a les atribucions que li són conferides per llei", han explicat.

La formació planteja que no estiguin adscrites a alcaldia la Fundació la Llotja, el turó de la Seu Vella, les polítiques de comunicació institucional, la contractació i el servei de concessions i, si s’escau, la Guàrdia Urbana.

També és important el consens que hi ha entre les diferents forces al consistori sobre la creació d’un nou òrgan: el Consell Social de ciutat. Vetllarà per cercar el consens en els grans temes de ciutat i es reunirà cada tres mesos. És un ens orgànic integrat pels 27 regidors i diferents representants de la societat civil escollits per consens.

Eliminació de privilegis polítics
En línia amb el codi ètic i marc organitzatiu del Comú, aposten per una supressió dels privilegis polítics. La formació defensa un cartipàs on s’estableix l’eliminació de les places de pàrquing gratuïtes per a regidors i altre personal (actualment al voltant de mig centenar de places), la restricció del vehicle oficial només per a usos molt concrets i només per a la figura de l’alcalde, i l’eliminació del servei d’escorta per a l’alcalde. Els complements per assistències dels quals es beneficien els regidors sense sou, passarien a ser fixes, establint un límit raonable. Hi haurà adscripció d’eventuals als grups municipals (de forma ponderada) per dotar-los de capacitat de treball amb una limitació salarial bruta fixada en 24.000 euros anuals.

Els regidors del Comú assumeixen el treball en dedicació exclusiva per a servir a la ciutadania, sense cap altra feina durant aquests 4 anys. Es preveu que hi haurà una dedicació exclusiva de l’ajuntament per a un regidor i dues dedicacions parcials per a l’altre regidor (una de la Paeria i l’altra del Consell Comarcal del Segrià). El representant al Consell tan sols pot ser un dels dos regidors, i mai ho pot ser tenint un altra dedicació exclusiva. Independentment del sou que estableixi el cartipàs, els regidors del Comú mai cobraran més de 25.000 euros anuals, que és el llindar màxim que estableix el Codi Ètic del Comú que han signat. Si el cartipàs estableix una remuneració més elevada, l’assemblea donarà la destinació que consideri més adequada a aquesta quantitat.

Nova estructura de comissions
Segons la proposta del Comú, dins la Comissió informativa de gestió dels recursos, la seguretat i organització municipal es constituirà una Comissió especial de transparència, que assumirà les tasques pròpies d’una comissió especial de comptes a més de realitzar una auditoria exhaustiva dels comptes municipals, i de fiscalització efectiva dels comptes municipals, amb especial atenció al deute i als serveis públics, concessions i contractació. També es crearà una Comissió informativa de les polítiques de serveis socials, drets i serveis a les persones i la participació, de la qual penja una comissió especial de emergències socials. Tindrà la tasca d’impulsar les iniciatives i actuacions necessàries sobre dret a l’habitatge i casos de desnonaments, pobresa extrema, pobresa i malnutrició infantil, risc d’exclusió social i pobresa energètica.

El termini per a les convocatòries dels Plens i de les Juntes de Govern s’amplia i es faran amb 5 dies d’antelació perquè la informació pugui arribar a temps a la població o per facilitar el treball als mitjans de comunicació i als grups municipals.

Malgrat que no sembla que la proposta compti amb un suport majoritari, apostem per estudiar la viabilitat de traslladar els plens a la tarda, cercant major assistència i participació ciutadana. Insistim en la necessitat que la Paeria n’assumeixi l’enregistrament en vídeo i l’emissió en temps real. També s’obre la possibilitat a que la ciutadania intervingui directament al ple, presentant petició per escrit abans de la junta de portaveus. La proposta és temporal, mentre no es modifiqui l’ordenança de participació ciutadana.

Durant les reunions mantingudes amb treballadors de la Paeria s’ha fet arribar el suggeriment de crear una àrea o regidoria amb capacitat executiva real que implementi programes transversals que afecten a totes les regidories i que ara no existeix. "Estudiarem la proposta i la fórmula d’encabir-la en el cartipàs", apunten. Així mateix, el Comú continuarà defensant que entre els mecanismes de presa d’acords que es contemplen al cartipàs s’hi incloguin les consultes vinculants a la ciutadania per a aprovar despeses importants i de llarg termini. "També seguim impulsant les assemblees de barri", que volem que tinguin potestat per incidir en les inversions municipals de més importància i en les decisions que afectin el barri.


Comentaris

envia el comentari