Catalunya Diari

La Marea Blanca celebra el 'no' del Parlament al Consorci Sanitari lleidatà

La Marea Blanca celebra el 'no' del Parlament al Consorci Sanitari lleidatà | Redacció - Fotografia: Marea Blanca Lleida

La Marea Blanca de Lleida ha valorat aquest dijous positivament el pronunciament del Parlament instant a aturar el Consorci Sanitari de Lleida. No obstant, vol més; i n'exigeix la retirada immediata i afirma que seguirà al carrer fins aconseguir-ho.

El Parlament ha instat al Govern a aturar el Consorci, però CiU ja ha avançat que la setmana vinent traurà a exposició pública els seus estatuts. En aquest sentit, des de Marea Blanca han explicat que cap seguir al carrer per forçar la retirada definitivament.

Davant la moció aprovada aquest dijous al Parlament, laMareaBlancadePonentiPirineusmanifestaque:
1. Elconsorcinos'atura.Calseguiralcarrer.Lesmocionsparlamentàriesno tenen força executiva i el Governiel DepartamentdeSalut, coms’haexplicitat en la intervenció deCiU, volenseguir imposantel projecte, unilateralment, viaacord de Govern. Són nombroses,també en l’àmbitsanitari, lesmocionsque el Governnoaplica.Així, CiUhaanunciatque lasetmanavinentelGovern trauràaexposició públicaelsestatuts perseguirambelprocésprevist.LaMareaafirmaque caldràseguiraturantelconsorci,comha fettrescops,alcarrer, desdelamobilitzaciódelagent, durantlesproperessetmanes.

2. Calretirar definitivamentel consorci, queés el problema. Enlamocióaprovadaessituaelconflicteenelfetquenohanestatrespectatselsacordsparlamentarisrespecteelprocediment a seguir perimposarelconsorci.Aquest no és el problema. Hoésel mateixconsorci. Perquèés un mesuraideològicaper eludir el dret públic i el control parlamentari en lagestiósanitàriaque fomenta l'opacitat i la confusió entreinteressos públics iprivats.Iperquèformapartd’unaestratègiaglobaldemercantilitzaciódelasanitatpública. LaMareaexigeix alspartitsquefacinunpasmésenllàiesfacinseva l'exigència de retirar el projecte definitivament,més enllà ques'aturi.

3. Elcanvideposicionamentd’algunspartitspolíticsésfruïtdelapressiópopular.La Marea recorda que són els mésde350actes i mobilitzacionsarreudePonentiles38.575signatureselquehaaturatelconsorcitrescopsiaraforça aquests nous posicionaments tacticistes ados mesos de leseleccions.Aquesta marxa enrere, després de dotze mesosdemantenirpostures tèbies, esprodueixunasetmanadesprésd'activarlacampanya'Capvotal consorci', quecridaanovotarelspartits favorablesalconsorcialeseleccions municipalsdel 24 demaig.LaMarea anuncia que seguirà amblainiciativail'estendrà per tot Ponent.


Comentaris

envia el comentari