Catalunya Diari

La Paeria denega la llicència d'espectacles i activitats recreatives a la discoteca de Cappont

La Paeria denega la llicència d'espectacles i activitats recreatives a la discoteca de Cappont| Redacció - Fotografia: Laura BielaEn la resolució emesa, els principals arguments per denegar la llicència d’activitats, segons ha explicat la primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Marta Camps, es basen en els informes de la secció de Mobilitat de l’Ajuntament de Lleida, en tant en quan no es garanteix suficientment la seguretat viària i la mobilitat a la zona, donat l’elevat volum de trànsit que es preveu que pugui generar la nova activitat. En aquest sentit, els mateixos promotors, en l’estudi de mobilitat presentat, plantegen que la nova discoteca generaria un moviment de 256 vehicles, dels quals 102 tindrien la plaça d’aparcament en els baixos del mateix edifici, mentre que els 154 restants hauran d'estacionar en la via pública, en aparcaments en calçada disponibles en carrers propers. En relació a aquest darrer punt, els tècnics de mobilitat de l’Ajuntament han emès un informe desfavorable ja que argumenten que la totalitat del vehicles relacionats amb la nova discoteca haurien de tenir places d’estacionament disponibles en el mateix edifici o en solar annex per les següents raons:

- Seguretat viària: es considera que un pol d'atracció com una discoteca amb aforament elevat generaria un elevat trànsit de vianants i de vehicles privats. Aquests desplaçaments s'han de realitzar en condicions de seguretat i minimitzar els riscs per la qual cosa implantar tot l'estacionament en l'edifici o en un solar o edifici annex permet disposar d'itineraris segurs, sense punts de conflicte i risc amb vehicles (passos de vianants, invasions de la calçada, aglomeracions...). A més, en condicions de baixa visibilitat els riscos són majors.

- Trànsit redundant: el fet de disposar de tot l'estacionament disponible en un punt, com pot ser un pàrquing soterrat o un solar en el mateix edifici annex, evitaria circulacions de vehicles redundants buscant aparcament i un millor control de la seguretat.

- El projecte presentat no acompleix aquestes condicions, ja que les places d'aparcament situades al mateix edifici, 102 places, són inferiors a les demandades per l'estudi de mobilitat, 256 places. Per tant, en les condicions actuals no es pot assegurar que es disposaran d'aquestes places

- Tenint en compte, a més, les inspeccions realitzades in situ es determina que l'ocupació de la zona les nits del cap de setmana és elevada i que actualment s'està incrementant el nombre d'activitats instal·lades a la zona, algunes d'elles en horari nocturn i això provoca una disminució progressiva de l'estacionament disponible, de tal manera que tampoc no es pot assegurar que aquestes places estiguin sempre disponibles.

D'altra banda, en la mateixa resolució de la secció d’Indústries i Activitats de l'Ajuntament es desestimen la majoria de les al·legacions presentades per les 34 comunitats de veïns del barri de Cappont i de la Universitat de Lleida perquè el projecte presentat s’ajusta, des del punt de vista de compatibilitat urbanística i requisits ambientals i d’activitats, al que estableix el Pla General i l’ordenança municipal d’establiments de pública concurrència.


Comentaris

envia el comentari