Catalunya Diari

La PAH Lleida critica la falta de diàleg en les decisions que es prenen a la Paeria

La PAH Lleida critica la falta de diàleg en les decisions que es prenen a la Paeria| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida

 La nova oficina municipal, ubicada al carrer Cavallers número 14, ofereix orientació, assessorament legal i acompanyament personalitzat a les famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca en el cas que es tracti de la seva vivenda habitual, bé sigui en procés inicial, bé sigui quan ja s’ha fet efectiu el procés de desnonament, amb l’objectiu de trobar fórmules per evitar la pèrdua de la seva llar o trobar-li una alternativa. L'obejctiu de l'oficina, segons l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, "és ajudar a aquestes persones vulnerables però, sobretot, arribar a evitar desnonaments". A més, el servei també ofereix l’acompanyament personalitzat a totes aquelles persones que es troben amb greus dificultats per fer front al pagament del lloguer del seu habitatge habitual.
 
En ambdós casos, es recollirà tota la informació després d’una entrevista personal per saber les necessitats d’aquestes famílies i se’ls oferiran diferents vies d’ajut, com l’acompanyament a una entrevista amb l’entitat bancària, el propietari o amb el servei d’Ofideute de la Generalitat; ajudar-los a buscar alternatives a la situació actual; opcions per obtenir ajuts d’urgència social o especial per al pagament del lloguer o de quotes hipotecàries; i assessorar les famílies, en cas que el desnonament sigui efectiu, de tot que allò que ha de resoldre (tramitació de la plusvàlua perquè no s’hagi de liquidar i proporcionar-li una opció d’habitatge, un cop hagi perdut el seu). L'horari d'atenció al públic és els dimarts i els dijous, d’11.00 a 14.00 hores , tot i que es podrà modificar en funció de les demandes.
 
La PAH Lleida al conèixer la notícia, "uns minuts abans de que l'alcalde presentés la nova oficina", segons explica Baches, ha assegurat a lleidaalminut.com que "el model que es vol implantar a Lleida ha fracassat en moltes altres ciutats, ja que l'objectiu d'aquesta tipus d'oficines és el refinançar el deute de les famílies, el que provocarà que cada dia estiguin més endeutades". Així mateix, el portaveu de la plataforma també critica que la Paeria prengui les decisions sense comptar amb la participació de les famílies afectades i de les entitats que treballen per acabar amb tots els desnonaments.
 
Taula d’Emergències Socials
Així mateix, l’Ajuntament de Lleida activarà la Taula d’Emergències Socials, conjuntament amb la Generalitat, que ha de servir per adjudicar pisos buits, establint un lloguer social que s’adapti a les possibilitats reals de pagament de cada família. A més, es crearà una comissió mixta de seguiment amb totes les entitats implicades, plataformes, agents socials, sindicats, serveis de les diferents administracions, entitats financeres, FAV per informar de les accions dutes a terme i activar les noves iniciatives que puguin anar sorgint.
 
L’Ajuntament de Lleida establirà una col·laboració amb els estaments jurídics per tal de tenir informació de primera mà de tots els processos d’execució hipotecària en marxa que afecti el domicili habitual de famílies. A més, la Paeria demanarà la col·laboració de les entitats financeres en tot aquest procés per demanar que posin a disposició de la Paeria els seus pisos que no estiguin ocupats perquè es puguin posar al mercat de lloguer social a través de la xarxa de mediació, que gestiona l’Ajuntament de Lleida, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme. Actualment la xarxa de mediació té 205 habitatges de lloguer social, dels quals 47 corresponen a nou contractes realitzats aquest 2012.
 
La xarxa de mediació social, que incorpora també la borsa d’habitatge jove, efectua la mediació entre propietaris i llogaters, així com donar informació dels objectius i avantatges a propietaris i sol·licitants d’aquest servei. A més, tramita els contractes i fa el seguiment de la bona utilització de l’habitatge i del control del pagament del lloguer. A aquest servei s’hi suma els 232 habitatges que l’EMU té en propietat, el 90% dels quals estan ocupats i uns 27, que corresponen a diferents promocions construïdes, com els de l’antic convent de Santa Clara o Lluís Besa 6-8, que s’adjudicaran properament.
 
No cobrament de la plusvàlua a famílies vulnerables
La primera tinent d'alcalde, Marta Camps, ha explicat que el grup municipal socialista presentarà aquest divendres en el ple municipal una moció amb la qual demana al Govern de l’Estat que modifiqui de nou els articles del 104 al 110 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals referents a la plusvàlua per tal d’introduir la figura de les entitats financeres com a subjecte passiu substitut del contribuent i/o la regulació d’exempcions i bonificacions sobre la quota de l’impost, en els casos de transmissions derivades d’execucions hipotecàries i dacions en pagament, amb caràcter general i sempre que es tracti de l’habitatge habitual i únic. 
 
En aquest sentit, i a l’espera de la modificació d’aquesta Llei i amb la forma jurídica que els serveis tècnics municipals determinin, la Paeria es compromet a no liquidar l’impost de la plusvàlua a les famílies en situació de vulnerabilitat, en els condicions establertes citades anteriorment i atenent a principis de capacitat econòmica, proporcionalitat i justícia. Així ho ha explicat la tinent d'alcalde de l'àrea d'Economia, Montse Mínguez, que ha destacat que "no volem ser un problema més per a aquestes famílies vulnerables i ens hem de posar al seu costat".
 
Així mateix, la moció demana a la Generalitat que delegui en l’Ajuntament de Lleida la gestió de les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer i de les quotes hipotecàries en casos de desnonament o d’execució hipotecària de la vivenda habitual.


Comentaris

envia el comentari