Catalunya Diari

L’Ajuntament de Lleida obre 556 expedients per infraccions de les ordenances durant 2017

La majoria són per infraccions a la norma de civisme i convivència, especialment fer sorolls que pertorben el descans veïnal i el consum d’alcohol a la via pública

L'Ajuntament de Lleida va obrir un total de 556 expedients sancionadors durant l'any 2017 per infraccions de les ordenances municipals, arran de denúncies formulades per la Guàrdia Urbana. D'aquests, segueixen en tràmit 277 expedients. La regidora de Seguretat Ciutadana i de Polítiques per al Civisme i la Igualtat, Sara Mestres, ha destacat que «Lleida és una ciutat cívica i que els joves que pugen a la nostra ciutat cada vegada respecten més la seva ciutat», però que l'Ajuntament vetlla per garantir que tots els ciutadans respectin l'espai públic, tinguin cura dels seus animals de companyia i s'evitin problemes de convivència. Les infraccions més freqüents són les de l'ordenança de civisme i convivència, amb un total de 390 expedients. Els motius més habituals són els sorolls que pertorben el descans veïnal (154); el consum de begudes alcohòliques en la via pública (134); fer les activitats fisiològiques a la via pública (64); i no respectar l'horari de tancament de parcs, jardins o espais públics com les piscines (tretze).

  

  

També s'han obert 146 expedients per infracció de l'ordenança de protecció, tinença i venda d'animals, 110 pel que fa a animals no perillosos i 36 pels potencialment perillosos. Les infraccions lleus més habituals són no presentar certificat veterinari quan hi ha accidents provocats per animals (35), incomplir l'obligació d'inscriure l'animal en el registre d'animals (30), portar el gos a la via pública sense lligar (dinou) i no recollir immediatament les defecacions dels gossos (disset). Pel que fa a les infraccions amb animals potencialment perillosos, s'han comès 23 infraccions molt greus per manca de llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos i dos per no renovar l'assegurança de responsabilitat civil. A més, s'han comès onze infraccions lleus per dur gos potencialment perillós en lloc públic sense morrió o corretja.

Quant al control dels animals de raça potencialment perillosa, s'està treballant de forma transversal i coordinada des del departament de Seguretat Ciutadana, Medi Ambient (Veterinària i Centre d'Acollida d'Animals de Companyia) i Guàrdia Urbana, amb l'objectiu que els responsables d'aquests animals disposin de la preceptiva llicència, ja que això representa la garantia enfront de tercers de què els animals i els titulars compleixen tots els requisits de seguretat i sanitat que fixa la normativa, com disposar de xip i assegurança, entre altres.

 

La manca de llicència està contemplada per la llei com a falta molt greu i, a banda d'una sanció pecuniària, es decreta per motius de seguretat el confinament de l'animal al domicili o el seu comís a la canera municipal. Si és necessari, se sol·licita al jutjat l'autorització d'entrada al domicili del propietari, per poder materialitzar el comís. L'ordenança de civisme i convivència preveu multes d'entre 30 i 600 euros per les infraccions lleus; de 600 a 1.500 euros per les greus; i de 1.500 a 3.000 euros per les molt greus.

Pel que fa a l'ordenança de protecció, tinença i venda d'animals, les sancions van d'un mínim de 60 euros a un màxim d'entre 15.025 i 30.050 euros, en funció de si s'aplica la normativa estatal o la catalana. Les persones que s'acullen al pagament voluntari de les sancions poden gaudir d'una reducció del 20% en el seu import, segons preveu la llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Comentaris

envia el comentari