Catalunya Diari

L'ampliació del Polígon el Segre i l'hotel de Gardeny, al 2015

L'ampliació del Polígon el Segre i l'hotel de Gardeny, al 2015| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha anunciat aquest divendres, durant el tradicional dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació, tres noves accions de cara al 2015: l’Ordenació detallada de l’ampliació del Polígon el Segre i la primera fase de Torreblanca, per recuperar el desenvolupament industrial de la ciutat; i la licitació del nou pavelló de Fira de Lleida i de l’hotel de Gardeny en l’antic quarter general d’Infanteria, annex al Magical. 

El paer en cap ha afirmat que la ciutat ha d’agafar-se a la industrialització i que per aquest motiu el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és una prioritat, que ja està en fase d’aprovat l’avenç i en informació al públic. L’any passat es concretar que es passava sòl del que s’anomenava programat a no delimitat. En total seran 164 hectàrees o 8.000 habitatges a Balafia, Pardinyes i Bordeta, que representa una reducció de l’IBI de 417.000 euros. Per recuperar el desenvolupament industrial, el POUM preveu el sol industrial que necessitarà Lleida i, per això, s’actuarà a Torreblanca i amb l’expansió del Polígon dels Segre fins Alcoletge, que tècnicament són dos plans parcials amb tres eines: Pla parcial urbanístic (fa l’ordenació detallada); Projecte d’urbanització i Projecte de reparcel·lació. 
 

L’alcalde ha iniciat el seu parlament al·ludint a l’any difícil que s’ha viscut en l’àmbit polític, per la manca d’enteniment entre els governs de Catalunya i l’Estat; en l’àmbit econòmic, pels indicadors provisionals de recuperació, que no s’han concretat en reformes estructurals imprescindibles ni en dades reals de recuperació a nivell de petita i mitjana empresa, i en l’àmbit social, pel creixement de la desprotecció de les persones i les famílies i escletxa social progressiva.


 


Algunes de les dades que ha comentat fent la comparativa amb Lleida han estat que, segons el tercer quadrimestre de 2014 de l’EPA, l’atur a Espanya és del 23,7%, a Catalunya, del 19,1% i a Lleida del 13,5%. ”Continua sent una xifra negativa”, ha comentat, ”però hi ha un diferència respecte la mitjana”. Pel que fa al pes del PIB de Lleida en el PIB català ha donat les dades dels últims cinc anys que ha estat: el 2009 del 1,80; el 2010 del 1,85; el 2011 del 1,88; el 2012 del 1,90 i el 2013 del 1,90. “És a dir, no s’ha baixat el pes en el PIB encara que el pes polític lleidatà continua sent poc a Catalunya”, ha reclamant l’alcalde. 


 


185,43 euros per habitant en despesa social


El paer en cap ha afegit una nova xifra indicadora de la despesa en actuacions de protecció i promoció social. L’alcalde ha apuntat que Lleida és la població catalana d’entre 100.000 i 500.000 habitants que destina més pressupost a actuacions de protecció i promoció social. D’acord amb les dades del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques, al 2013 Lleida va fer una despesa de 185,43 euros per habitant en concepte d’actuacions de protecció i promoció social, quan en altres ciutats aquesta despesa va ser de 62,95 euros per habitant a Reus; 92,8 €/hab a Mataró, 109,3 €/hab a Tarragona o 77,93 €/hab a Badalona. 


 

 Comentaris

envia el comentari