Catalunya Diari

L'economia de Ponent va créixer un 2,9% al 2016 i un 0,9% a les comarques del Pirineu

Segons l'Anuari Econòmic del BBVA la indústria del Pla creix intensament amb un 4,4% mentre que a muntanya cau un -3,2%

L'economia de les comarques de Ponent va créixer el 2016 un 2,9% i a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran ho va fer de forma més feble amb un 0,9%. Segons dades de l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA 2017, la indústria del pla de Lleida va créixer intensament un 4,4% de la mateixa manera que el sector terciari amb un 1,7%. A les comarques del Pirineu s'acusa una davallada del -3,2% del sector industrial i hi ha un moderat creixement del sector terciari amb un 1,8%. En aquest territori sí que creix l'activitat de la construcció, un 1,3%, mentre que a Ponent hi ha una taxa nul·la. En conjunt, segons l'Anuari, la demarcació de Lleida supera els registres precrisi dels serveis.

  

La recuperació econòmica en l'àmbit comarcal va continuar el 2016 segons es desprèn de l'Anuari Econòmic Comarcal 2017 de BBVA, dirigit pel Catedràtic Emèrit d'Economia Aplicada de la UAB, Josep Oliver. L'estudi, que analitza la distribució territorial del creixement econòmic català destaca com el 2016 va continuar la millora iniciada en la segona meitat de 2013, per la qual cosa el PIB a preus de mercat català va avançar molt notable 3,5%, una xifra idèntica a la de 2015. El 2016, el creixement agregat del Valor Afegit Brut (VAB) dels diferents eixos va oscil·lar entre el 4% del que més va avançar, les comarques Centrals, al 0,9% del que menys, les comarques del Pirineu.

Enmig destaquen els increments de l'Àmbit Metropolità (del 3,5%), Girona (3,2%), i del Camp de Tarragona (3%), mentre que amb taxes menors, es destaquen Ponent (que va créixer un 2,9%) i les terres de l'Ebre (un 2,3%). Les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran presenten creixements del seu VAB relativament moderats el 2016, per sota de la mitjana catalana. Això fou reflex dels lleus registres de la principal branca d'aquestes comarques, els serveis (al voltant del 66% del VAB per ambdós eixos), que van augmentar d'un 1,7% a Ponent i d'un 1,8% a les comarques del Pirineu – davant el 3,1% de Catalunya, mentre que la indústria de Ponent va créixer un important 4,4%, tant pels bons resultats del manufacturer (4,6%) com del no manufacturer (3,2%). 

Al contrari que a les comarques del Pirineu, amb una caiguda de la indústria del -3,2%, per l'important descens del no manufacturer (-6,9%), davant la millora del manufacturer (5,2%). A Ponent, els resultats del 2016 dels serveis (1,7%) han permès superar ja en un 6,4% els valors de 2007, reflectint la dinàmica no massa positiva dels serveis privats (augment de l'1,5%, inferior al 3,2% de Catalunya), per sota l'increment dels col·lectius (2,4%). Els resultats dels serveis privats reflecteixen parcialment els de les seves principals branques, com el comerç (27,2% del VAB de serveis), que va avançar d'un modest 0,6% el 2016, mentre les activitats professionals, científiques i administratives (11,3% del VAB) van créixer de forma més intensa (5,2%).

Al Pirineu, tot i l'increment dels serveis, aquests ja han superat en un 5,7% els registres del 2007. Per grans branques, productes del terciari, els resultats del 2016 expressen la combinació del feble augment dels serveis col·lectius (0,8%, inferior al 2,8% català) i dels millors registres dels privats (2,1%, també per sota el 3,2% de Catalunya). Dins dels serveis privats, la contribució més gran al creixement agregat el 2016 la varen generar les activitats immobiliàries (14,5% d'aportació i d'augment del 3,7%) i les professionals i administratives (pes del 7,1% en el VAB del sector i creixement important del 8,0).

 


Comentaris

envia el comentari