Catalunya Diari

Les escoles bressol diuen 'no' a les noves mesures de la Paeria

Les escoles bressol diuen 'no' a les noves mesures de la Paeria| Redacció - Fotografia: Laura Biela

 Alguns dels canvis pels que es queixen són:
- Augment de les quotes i creació de noves taxes: Està previst que el proper curs 2013-2014 es passi dels 94 euros/mes actuals a pagar 125’50 euros al mes per infant. S’ha creat també una taxa no bonificable en concepte de matrícula de 50 euros, tant per nous alumnes com pels antics.
- Desapareixen les bonificacions de menjador.
- El present curs ja s’ha aplicat un augment de ràtio, de dos alumnes per aula, passant les aules de P1 de 10 a 12 infants, i les aules de P2 de 18 a 20 infants. 
- Manca de partida econòmica per material tècnic
- Falta de fons per cobrir baixes, únicament s’han tingut en compte baixes de llarga durada.
- Aquest curs s’ha suprimit temporalment el servei d’assessorament psicopedagògic.
 
És per això, que davant les mesures adoptades per l'Ajuntament de Lleida, volen manifestar que:
- Cal tenir present que els primers anys de vida son fonamentals pel desenvolupament de les persones i l’educació infantil és un bon camí de afavorir-lo. Cal invertir en educació infantil de qualitat, ja que l’educació, en una societat democràtica, a més de ser un dret recollit en totes les normatives vigents, és un recurs per construir una societat cohesionada i justa , i per fer-ho possible, l’educació pública ha de ser l’eix principal.
- Les escoles bressols ofereixen als nens i les nenes de la ciutat, un conjunt d’atencions i experiències adequades i riques per el creixement saludable físic, social i intel·lectual, compartint aquestes experiències amb les famílies més enllà del seu poder adquisitiu. Col·lectivament, hem construït un model municipal que concep un infant capaç, un model que atén la diversitat i les diferents realitats socials, i vetlla per oferir escoles obertes amb participació i el diàleg amb les famílies.
 
Així mateix, volen deixar clar que l'increment de les quotes a pagar per les famílies, juntament a la creació d'una taxa per matrícula no bonificacle i la supressió de les bonificacions de menjador, "suposa una greu lloca econòmica per les famílies, posant en perill la continuïtat de les escoles bressols com a centres públics i d’abast a totes les realitats socials que conviuen a la nostra ciutat. I conclouen: "Volem que des de la Paeria es retirin totes aquestes mesures".
 
Els centres que firmen aquest manifest són: AMPA EBM Balàfia, AMPA EBM Albarés, AMPA EBM Cappont, AMPA EBM Rellotge, AMPA EBM Centre Històric, AMPA EBM Mitjana, AMPA EBM Gargot
AMPA EBM Raïmat, AMPA EB Josep Borràs.


Comentaris

envia el comentari