Catalunya Diari

L'Hospital Arnau de Vilanova i l'Hospital Santa Maria de Lleida redueixen les llistes d'espera

L'Hospital Arnau de Vilanova i l'Hospital Santa Maria de Lleida redueixen les llistes d'espera| Redacció - Fotografia: lleidaalminut.com

 

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l’Hospital Santa Maria de Lleida han reduït les llistes d’espera respecte de 2013, tant pel que fa als catorze procediments garantits com a la resta d’intervencions. La llista d’espera dels catorze procediments garantits és a l’Arnau de 956 pacients, xifra que representa un 4,4% menys de pacient respecte dels que hi constaven l’any 2013, i al Santa Maria és de 889 pacients, un 2% menys dels inclosos en la llista en el mateix període de 2013.

Els catorze procediments garantits establerts són: pròtesis de malucs i de genoll; cataractes; extirpacions d’amígdales, vesícula biliar, úter i pròstata; artroscòpies; canals carpianes; hèrnies inguinals; galindons; quists pilonidals i circumcisions.
 
Aquesta disminució es deu al fet que durant l’any 2014 l’Arnau ha incrementat les seves intervencions en un 5,5%, cosa que ha permès registrar un total d’11.089 intervencions majors, 614 més que l’any 2013, i ha incrementant una mitjana d’un 23% els procediments quirúrgics complexos. També és destacable l’augment de la cirurgia major ambulatòria (CMA) en un percentatge del 6,4%. Pel que fa a l’Hospital de Santa Maria, l’any 2014, ha incrementat un 2,3% les intervencions quirúrgiques totals i un 4,4%, les intervencions de CMA. 
 
També s’han dut a terme les actuacions següents per millorar la gestió de la llista d’espera quirúrgica i complir amb els objectius d’accessibilitat:
- El seguiment qualitatiu de les llistes d’espera i la priorització rigorosa d’aquells pacients que, en condicions d’igualtat clínica, feia més temps que s’esperaven. Això ha comportat l’augment d’intervencions més complexes.
 
- La gestió conjunta dels dos centres, que ha permès el redireccionament dels fluxos de pacients de determinats procediments de menor complexitat.
 
- La disminució de la variabilitat territorial en les taxes d’inclusió de pacients en llistes d’espera, pel fet de millorar la codificació d’alguns procediments homogeneïtzant criteris amb els de tot Catalunya. 
 
La implantació d’una consultoria clínica (d’ortogeriatria) en els centres, prèvia a la inclusió dels pacients en les llistes d’espera, per millorar la qualitat de la indicació de determinades d’intervencions de pròtesis de maluc i genoll. 
 
- Els plans de xoc específics per a cada intervenció o grup d’intervencions, que han comportat l’ampliació de l’activitat dels quiròfans a les tardes o a l’estiu.
 
- La priorització de l’accés als procediments oncològics per neoplàsia maligna.
 
Totes aquestes actuacions s’han pogut dur a terme amb l’esforç i la implicació dels professionals, que han permès l’augment de l’activitat quirúrgica dels dos centres.
 
Durant l’any 2014, s’han prioritzat els procediments que superaven els sis mesos intervenint els casos més antics. A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, els pacients que feia més de sis mesos que s’esperaven per a la realització d’un dels catorze procediments garantits han passat de 210, l’any 2013, a 29 pacients, el 2014; i a l’Hospital de Santa Maria han passat de 168 a 110 pacients, durant el mateix període.
 
El temps d’espera dels pacients intervinguts és de 4,34 mesos a l’Arnau i de 4,03 al Santa Maria, i el temps de demora dels pacients pendents d’intervenció és de 2,20 mesos a l’Arnau i 3,03 mesos al Santa Maria, per sota de la mitjana de Catalunya en el cas del temps d’espera (que actualment és de 5,77 mesos) i quasi igual al temps de demora (que és de 2,92 mesos).


Comentaris

envia el comentari