Catalunya Diari

Lleida un nou polígon industrial privat de fins a 36 hectàrees

Tramita una modificació del planejament del SUR 35, reduint els espais reservats a vials i incrementant les zones verdes

Imatge del primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, Toni Postius, participant virtualment en la Comissió Informativa de polítiques de la Gestió urbanística
La Paeria de Lleida impulsa el desenvolupament d'un nou polígon industrial | LleidaDiari.cat

La Comissió Informativa de polítiques de la Gestió urbanística i Mobilitat de la Paeria de Lleida ha tramitat aquest dimecres l'aprovació provisional de la modificació del planejament urbanístic per facilitar el desenvolupament del sector industrial SUR 35, uns terrenys de 36 ha de superfície situats entre l'Ll-11 i el polígon Camí dels Frares.

La modificació del pla parcial d'aquest sector té com a objectiu disminuir les càrregues d'urbanització previstes, per tal de garantir la viabilitat de l'àmbit, afavorint així la implantació de nova indústria a la ciutat, de forma coordinada amb els sectors industrials i les infraestructures existents. Els promotors es comprometen a finançar la millora del transport públic fins a aquest sector.

▶ INVITACIÓ: Ja us podeu unir al grup oficial de Facebook del Lleida Diari on comentem entre tots les notícies de Lleida! Us informareu, podreu comentar l'actualitat i també us entretindreu. FEU CLIC AQUÍ, US ENCANTARÀ!

La necessitat d'impulsar la industrialització de Lleida

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme Toni Postius, ha destacat la necessitat d'impulsar la industrialització de Lleida, «una de les prioritats d'aquest govern», que també té en marxa el projecte del macropolígon de Torreblanca-Quatre Pilans. «Volem fer ús del marge que permet la legalitat urbanística per fer viables els projectes dels promotors que volen invertir a la ciutat, ha assenyalat. A més, «el desenvolupament d'aquest sector ha d'ajudar a millorar la disponibilitat de sòl industrial de qualitat a la ciutat, que és un dels nostres objectius», ha explicat.

La proposta planteja incrementar les zones verdes de 66.036 a 70.118 metres quadrats, mentre que es redueix l'espai destinat a vials de 53.245 a 28.801 metres quadrats i les cessions de 148.222 a 127.860 metres quadrats. L'espai per a equipaments es manté en 28.941 metres quadrats. D'aquesta manera, el sòl d'aprofitament privat s'incrementa de 213.217 metres quadrats de superfície a 233.579, sense que això impliqui un augment significatiu del sostre màxim edificable, que queda fixat en 144.576 metres quadrats.

L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada per aquest nou sector, la xifra en 12.182 viatges al dia i recomana l'ampliació de les parades del servei actual d'autobús als polígons (L-9) des de la parada del Camí dels Frares fins a la rotonda d'accés al nou sector, que es pressuposta en un cost de 15.000 euros a l'any. Per a finançar-lo es preveu la signatura d'un conveni amb el promotor, que finançarà el servei per un període de deu anys (150.004 euros), ha destacat també Postius.

Velocitat màxima de 30 km/h en la majoria de vies urbanes de la ciutat

La Comissió també ha donat el vistiplau a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lleida. El canvi establirà que, de forma general, a totes les vies urbanes de la ciutat la velocitat màxima de circulació serà de 30 km/h, en lloc dels 50 km/h actuals. Es contemplaran excepcions per a carrers de plataforma única de calçada i vorera, on la velocitat màxima de circulació serà de 20 km/h; en les vies principals de la ciutat, on es senyalitzarà la velocitat màxima de circulació de 50 km/h; en vies exclusives de vianants, on els vehicles autoritzats no podran superar els 10 km/h; i en cas que hi hagi senyalització específica en un tram de carrer o zona on s'estableixi una velocitat diferent.

El regidor de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta, Joan Ramon Castro, ha destacat que aquesta modificació va en la línia de promoure la pacificació del trànsit a la ciutat, com ja s'està fent també amb la conversió de determinats carrers en espais de vianants durant els caps de setmana. «Volem una ciutat pensada per les persones, on sigui fàcil moure's a peu, en bicicleta o en patinet i es prioritzi el transport públic», ha assenyalat el regidor.

Altres qüestions tractades a la comissió

Durant la Comissió Informativa de polítiques de la Gestió urbanística i Mobilitat de la Paeria també s'ha adonat d'altres expedients, entre ells una modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per tal d'ajustar les qualificacions de diferents espais al barri de Cappont, concretament en dos espais situats entre els carrers Esperança González, Abat Escarré, i Agustí Duran i Sanpere (on ara hi ha el bosc urbà de Cappont) i entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besòs, en uns terrenys destinats a la construcció d'un equipament escolar, concretament un Institut d'Estudis Secundaris.

D'una banda, es regularitza la qualificació de part dels terrenys del bosc urbà del barri de Cappont, ja que actualment estan qualificats de sistema d'equipament comunitari, però es troben urbanitzats com a sistema d'espais lliures. I de l'altra, es reubica i s'amplia la superfície qualificada d'equipament comunitari, en detriment de la superfície qualificada de sistema d'espais lliures. Així, a l'espai per a equipaments on hi ha previst l'institut podrà ubicar-s'hi també un equipament sanitari.

En un altre ordre, també s'ha informat de l'aprovació del text del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Lleida i la Demarcació de Lleida del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per testejar el sistema d'informe d'idoneïtat tècnica en els expedients de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d'obres i de l'acceptació de la cessió per part de la UdL de les escales de l'edifici de Biomedicina 2. La Paeria n'assumirà el manteniment.


Comentaris

envia el comentari