Catalunya Diari

Lleida posa en marxa el nou Centre de Control de la Mobilitat

Lleida posa en marxa el nou Centre de Control de la Mobilitat| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida
El centre disposa de diversos ordinadors, cadascun destinat a una funció però connectats entre ells, així com un videowall per visualitzar en una o diverses pantalles els plànols i les dades de treball. Durant aquests tres últims mesos s'ha instal·lat i posat a punt el nou programa de control semafòric que, a més del control de les cruïlles semaforitzades per a vehicles i vianants, permet fer més programacions que el sistema antic, que només es podia diferenciar en 3 tipus de jornades (hora punta, diürn i nocturn). Amb el nou sistema, a més de poder afegir moltes més jornades, permet programar automàticament canvis de semàfors per manifestacions, talls de carrer o jornades festives.
Així mateix, es millora la sincronització entre semàfors i es poden controlar directament des del centre els aforaments de vehicles des dels punts on hi ha estacions de control. En un futur està previst instal·lar un mòdul que permetrà modificar automàticament les fases de semàfor segons el trànsit que detectin les espires. També permet fer simulacions de funcionament de les cruïlles plantejant noves combinacions semafòriques.
Per altra banda, també s'estan incorporant les càmeres de trànsit existents al sistema per controlar en directe les cruïlles i, posteriorment, s'incorporaran les càmeres incloses en el plec del concurs per a la contractació de la gestió dels elements de control de trànsit i de seguretat vial a Lleida, amb el qual s’instal·laran radars i elements de control de velocitat a la ciutat per millorar la seguretat viària i amb l’objectiu de controlar el pas pels semàfors i la velocitat dels vehicles que circulin per les vies i carrers de la ciutat i evitar accidents i atropellaments de vianants. Així, totes les imatges captades per les càmeres podran ser visionades via web o des de terminals mòbils.
En el nou Centre de Control de la Mobilitat, també s'ha instal·lat el Sistema d'Ajuda a l'Explotació (SAE) d'Autobusos de Lleida. Amb aquest sistema es pot visualitzar en temps real la posició dels autobusos, i amb la connexió al sistema de control semafòric, modificar les fases de semàfors en cas que es vulgui prioritzar la circulació del transport públic. A més, permet tenir informació de la velocitat comercial, les cues de trànsit existents i altres dades de funcionament del transport públic.
Per últim s'integraran, un cop es disposin de les noves càmeres de trànsit, controls d'accessos i radars que estan previstos segons el Pla de Mobilitat, i qualsevol eina que permeti un control dels altres mitjans de mobilitat com vianants o bicicletes. Des d’aquest punt es podran controlar i millorar la sincronització els semàfors per a vehicles i vianants, permetrà programar automàticament canvis de semàfors i s’incorporen les càmeres de trànsit per visualitzar en directe les cruïllesL’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de les tinents d’alcalde, Marta Camps i Sara Mestres, ha visitat el nou Centre de Control de la Mobilitat, que s’ha posat en funcionament darrerament i que està ubicat a la caserna de la Guàrdia Urbana.


Comentaris

envia el comentari