Catalunya Diari

La Paeria assumeix competències en habitatge per mobilitzar i disposar de pisos buits

L’alcalde accidental, Sergi Talamonte, s’ha adreçat al conseller de Territori i Sostenibilitat per manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’exercir competències

Imatge d'un pis
La Paeria assumeix competències en habitatge per mobilitzar i disposar de pisos buits | LleidaDiari.cat

L'Ajuntament de Lleida ha manifestat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la seva voluntat d'exercir competències en matèria d'habitatge per poder mobilitzar pisos buits i poder-ne disposar.

L'alcalde accidental, Sergi Talamonte, ha adreçat la comunicació al conseller Damià Calvet en què expressa, d'acord amb l'actual legislació, aquesta voluntat d'assumir les competències que determina l'article 41.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de Dret a l'Habitatge (LDH). Talamonte ha assenyalat que l'adquisició d'aquests drets per decidir en matèria d'habitatge és «una pedra angular perquè l'ajuntament pugui desplegar polítiques residencials que donin resposta a les necessitats que hi ha a la ciutat».

Es podrà fer la declaració d'habitatges buits i en situació anòmala

D'aquesta manera, es podrà fer la declaració d'habitatges buits i en situació anòmala, es podrà aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI (impost de béns immobles) als que estiguin buits i fer un requeriment de funció social als propietaris i grans tenidors. La Paeria també podrà obrir expedients d'expropiació temporal forçosa o sancionar amb multes per la no utilització dels habitatges en la seva funció social.

L'alcalde accidental ha remarcat que un dels eixos principals que treballa la Regidoria d'Habitatge i Transició Ecològica és l'ampliació i millora del parc públic per atendre l'emergència residencial a la ciutat. Amb aquestes competències "tindrem més capacitat per moure pisos buits i destinar-los a col·lectius amb vulnerabilitat i a lloguer social, entre altres".

"Hem de convertir en actius les cases buides de propietaris o grans tenidors per oferir-les a famílies que tenen dificultats per accedir a un lloc on viure", ha dit. Segons Talamonte, la crisi sanitària arran de la Covid-19 ha agreujat la situació de moltes famílies que cada cop disposen de menys recursos per fer front a les despeses d'alimentació, de subministraments bàsics o residencials. Per això, ha afegit que "cal que determinem un seguit d'accions i de protocols que ens permetin avançar en aquesta direcció i disminuir la problemàtica en matèria d'habitatge".

Art. 41.3 de la LDH

L'article 41 de la LDH regula la detecció d'utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges i en el punt 3 defineix les competències en matèria d'habitatge de la Generalitat i els municipis. Entre aquestes, figura instruir els procediments per comprovar si un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitzen d'una manera anòmala o estan en una situació anòmala; ordenar l'execució forçosa de les mesures necessàries per corregir la utilització o situació anòmala i determinar el mitjà d'execució, i sancionar la persona responsable quan la utilització o la situació anòmales siguin constitutives d'una infracció en matèria d'habitatge d'acord amb aquesta Llei. Ambdues parts, municipis i Generalitat es coordinen i concerten les competències, llevat que un municipi manifesti la seva voluntat d'exercir-les, situació que ha exposat la Paeria.


Comentaris

envia el comentari