Catalunya Diari

La Paeria bonificarà el 95% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres als immobles que apostin per l’eficiència energètica

S’aplicarà únicament a la part del cost de l’obra imputable a reduir la demanda energètica

Els immobles de la ciutat de Lleida que incorporin una reducció en la demanda energètica de l’edificació gaudiran a partir de l’1 de gener d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost de les construccions, instal·lacions i obres (ICIO), sempre que aquestes millores en els consums no es realitzin per prescripció legal o de manera obligatòria. La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost de l’obra imputable a les construccions, instal·lacions o obres destinades a reduir la demanda energètica i s’haurà d’acreditar en el projecte tècnic o documentació tècnica en el moment de sol·licitar la llicència urbanística o presentar la comunicació prèvia.

La bonificació es demanarà en el moment de presentar l’autoliquidació inicial juntament amb la documentació corresponent. La reducció en la demanda energètica s’haurà d’acreditar en finalitzar l’actuació amb la presentació del corresponent certificat d’eficiència energètica, certificat de final d’obra i/o document equivalent. Si l’estalvi energètic no quedés acreditat, l’administració efectuaria una liquidació complementària sense l’aplicació de la bonificació. 


Comentaris

envia el comentari