Catalunya Diari

La Paeria obre la convocatòria de subvencions d’Educació amb una dotació de 85.000 euros

També hi ha les ajudes del Pla Educatiu d’Entorn per a escoles i famílies o per a projectes específics

Imatge d'uns alumnes escrivint a classe | Cedida

L'Ajuntament de Lleida ha obert les convocatòries de subvencions de la Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes amb subvencions per a projectes de promoció de l'educació i subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per afavorir l'èxit escolar. L'import total de les dues convocatòries és de 85.000 euros i el termini per presentar les sol·licituds s'acaba el 27 de setembre.

Una de les prioritats de la Paeria és donar suport a la tasca de les entitats que treballen en l'àmbit educatiu i potenciar una xarxa ciutadana participativa, solidària i compromesa d'acord als objectius de la Regidoria d'Educació i que generi serveis de qualitat per a la ciutadania.

Les diferents convocatòries es regeixen segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions -a més de regir-se per les bases específiques de cada convocatòria-.

Les línies subvencionadores per a projectes de promoció de l'educació 

-Línia 17. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAS) dels centres públics i concertats d'Educació Infantil i Primària de la ciutat de Lleida.

  

  

Línia 18

  

  

Línia 19.

  

  

Línia 20

  

  

Línia 21

La convocatòria de subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d'afavorir l'èxit escolar són per al curs 2019-2020.

Pla Educatiu d'Entorn. Catàleg d'actuacions per al curs 2019-2020

El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) és una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la societat, que es desenvolupa amb el Departament d'Ensenyament i la Federació de Municipis de Catalunya. Les actuacions s'agrupen en dues línies: per a escolars i famílies, amb la proposta d'activitats subvencionades -com casals d'estiu o tallers de reforç escolar d'estiu- i per a projectes específics.

També et pot interessar...


Comentaris

envia el comentari