Catalunya Diari

La Paeria podria aprovar «crèdits extraordinaris» de manera habitual

Recorda que es tracta d'una pràctica irregular que hauria de ser excepcional, en un informe sobre l'exercici 2015 de la Paeria

La Paeria de Lleida
Imatge d'arxiu de la Paeria de Lleida | LleidaDiari.cat

Un informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a les despeses i contractació administrativa de l'Ajuntament de Lleida en l'exercici 2015 alerta que la Paeria aprova de manera habitual crèdits extraordinaris. El document recull que el Ple del 27 de març del 2015 va aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per incorporar en el pressupost de 2015 3,48 milions de despeses del 2014 però no reconegudes en aquell exercici. Segons la Sindicatura de Comptes, el 2015 no és una excepció i alerten que la Paeria converteix en habitual una pràctica «irregular» que hauria de ser «excepcional». L'any 2014 es van reconèixer com a despeses 2,2 milions d'euros del 2013 i el 2016 1,6 milions del 2015.

Segons l'informe de la Intervenció del 17 de març del 2015 la disposició d'aquestes despeses no van ser objecte de fiscalització prèvia i, per tant, no es va poder comprovar si existia crèdit «adequat i suficient» ni si la tramitació complia les bases d'execució del pressupost. Aquest procediment denota, segons la Sindicatura de Comptes una «greu manca de control intern». Segons recull l'informe, aquesta modificació de crèdit extraordinari es va finançar amb 2.565.699 euros del Romanent de tresoreria per a despeses generals, i 917.982 euros del Fons de contingència. Segons la llei, aquest fons es destina a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat, com ara despeses que es puguin originar per modificacions de contractes, l'augment de tarifes de serveis i subministraments o augment de partides per garantir la consignació d'un contracte o conveni vigent.

Despeses sense complir requisits

En aquest sentit, la Sindicatura explica que el caràcter de no discrecional requereix que les despeses sorgeixin al llarg de l'exercici i no es puguin demorar, que no s'hagin pogut preveure a l'hora de preparar els pressupostos i que l'Administració no tingui capacitat de decisió sobre elles. En canvi, afegeix, les despeses incloses en les bases d'execució del pressupost com a no discrecionals «no sembla, a priori, que compleixin aquests requisits».

Les despeses incloses en el reconeixement extrajudicial de crèdit tampoc no compleixen els requisits previstos en la normativa per a la utilització del Fons de contingència, la utilització del qual ha de tenir un caràcter extraordinari. «Tot i el caràcter excepcional, i que es tracta d'una pràctica irregular, l'Ajuntament aprova, any rere any, un crèdit extraordinari per aprovar les despeses no reconegudes però realitzades, que requereixen el reconeixement extrajudicial per poder-ne fer efectiu el pagament», afegeix l'informe.

 

La resposta de la Paeria

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, Montse Mínguez, assegura que la Paeria ha rebut «amb tranquil·litat» l'informe de la Sindicatura de Comptes que fiscalitza la despesa i la contractació de la corporació en l'exercici 2015. Pel que fa als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, ha dit que han registrat una forta reducció els últims anys. Si en l'exercici 2015 la partida ascendia a 3,48 milions d'euros, el 2018 va baixar fins als 780.000 euros, un 77,5% menys, ha remarcat. Divendres s'ha convocat la Comissió d'Economia en què es presentarà l'informe i, al Ple de gener, previst per a la setmana vinent, se'n donarà compte.

Mínguez ha subratllat l'esforç de la Paeria per millorar i modernitzar la gestió econòmica i per complir, alhora, tots els requisits de transparència. Mínguez ha manifestat plena confiança en la feina dels professionals del consistori i ha apuntat que l'informe fa «només sis recomanacions», totes elles «assumibles» i ha afegit que «en algunes ja s'hi està treballant». És el cas de la Relació de Llocs de Treball, que previsiblement estarà a punt abans que acabi l'any, i de l'agilitació dels procediments de revisió de factures. A més, assegura que d'altres recomanacions ja s'apliquen, com la que proposa «millorar els procediments de control sobre les factures relatives als subministraments de materials per al manteniment d'edificis i en els subministraments d'arbres i plantes».


Comentaris

envia el comentari