Catalunya Diari

La Paeria posa en marxa un Pla d’ocupació, formació i emprenedoria juvenil que donarà feina a 200 joves

La Paeria posa en marxa un Pla d’ocupació, formació i emprenedoria juvenil que donarà feina a 200 joves| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

L’Ajuntament de Lleida impulsa un Pla local d’Ocupació, Formació i Emprenedoria Juvenil amb la finalitat de generar oportunitats laborals, donar suport als emprenedors i potenciar la col·locació dels joves. La Paeria destinarà 390.000 euros per pal·liar els efectes de l’atur en el sector de població comprés entre els 16 i els 34 anys. Sobre la franja de població activa d’aquest col·lectiu -34.909 persones a Lleida- els que no tenen feina suposen el 11 per cent.

  

El paer en cap, Àngel Ros, ha presidit la presentació del Pla acompanyat de nou regidors de l'equip de govern, com a mostra del treball transversal que s'ha dut a terme per impulsar-lo. L'alcalde ha assegurat que el primer problema del país és l'atur i ha recalcat que des dels ajuntaments es poden fer polítiques de foment de l'ocupació: "La generació de joves més formada dels darrers anys no pot tenir la frustració de no aconseguir treball", ha explicat. Els interessats a optar amb alguna de les línies del Pla es poden adreçar a partir d'aquest dijous a les oficines del Centre de Recursos Juvenils Palma i a l'Institut Municipal d'Ocupació.

  

 

  

El Pla preveu facilitar ocupació a 200 joves i promourà que uns 300 retornin al sistema educatiu. El programa treballarà amb els cinc eixos següents: un programa local d’ocupació, un altre d’emprenedoria juvenil, pràctiques, formació i una unitat específica per a l’acompanyament i la promoció del treball:

  

 

  

Programa Local d’Ocupació

  

1. Treballs temporals de col·laboració social amb possibilitat d’inserció laboral

  

Aquest apartat generarà oportunitats concretes per a 80 joves de la ciutat de Lleida – de 16 a 34 anys-, en situació d’atur, perquè puguin incorporar-se al món del treball. Disposa d’un pressupost de 192.000 euros per a contractes de fins a 6 mesos. Per accedir-hi, els demandants han d’ésser perceptors de la prestació o d’un subsidi d’atur. La durada del programa serà de 3 o 6 mesos i el límit s’establirà en funció del temps que li falti al jove per a percebre la prestació o subsidi d’atur. El contracte serà de col·laboració social, per desenvolupar una obra o servei social en benefici de la comunitat. La jornada serà de 37,5 hores a la setmana en un horari que s’adequarà a l’obra o servei, i es remunerarà la seva prestació i/o subsidi fins al total de la seva base de cotització.

  

 

  

2. Impuls a la contractació juvenil

  

Aquest programa ha de facilitar que el teixit empresarial de la ciutat connecti amb joves, demandants d’ocupació, formats i qualificats professionalment, per tal que disposin d’una oportunitat laboral. El pressupost és de 24.000 euros per a contractes de fins a 6 mesos i per a un total de 20 joves. S’habilita la signatura d’un conveni específic entre les empreses interessades i l’Ajuntament de Lleida, per tal de travar un compromís de cara a la contractació dels joves de la ciutat. D’aquesta manera, l’ajut, en forma de subvenció finalista, aniria directament a l’empresa.

  

 

  

Programa Local d’Emprenedoria Juvenil

  

El Programa Local d’Emprenedoria Juvenil oferirà el suport necessari a les noves iniciatives empresarials que estiguin encapçalades pels joves. La Paeria preveu que els microcrèdits, com a eina de foment de l’autoocupació, s’estenguin a tots els beneficiaris potencials d’aquest pla. Els emprenedors tindran a la seva disposició els cinc vivers de que disposa al Parc Científic que són de les especialitats següents: TIC empreses tecnològiques; Spin Offs de la Universitat; Formació Professional; empreses audiovisuals, i el viver generalista del Consorci de Promoció Econòmica.

  

 

  

Aquests cinc s’ampliaran a mig termini amb un projecte pilot, el viver de nous agricultors de l’Horta de Lleida que ha de donar resposta i suport a les persones que veuen en l’activitat agrària una sortida professional. Inicialment s’habilitarà una àrea de 20 hectàrees a Rufea perquè hi treballin 20 nous emprenedors agraris. El Programa Local d’Emprenedoria Juvenil disposa d’un pressupost de 150.000 euros en microcrèdits pels emprenedors, a banda de la inversió de 24.000 euros a la finca de Rufea.

  

 

  

Pràctiques

  

1. Programa de pràctiques professionals no remunerades a l’Ajuntament de Lleida

  

L’Ajuntament de Lleida oferirà períodes de pràctiques a la Paeria a canvi de l’obtenció d’avantatges en el moment que hi hagi convocatòries o seleccions laborals. Aquesta iniciativa està dissenyada pensant en les tasques específiques que es correspondrien amb el perfil d’auxiliars de suport als tècnics d’una determinada regidoria. Així els joves seleccionats col·laboraran en les tasques dels serveis que se’ls adjudiquin. Un tutor o tutora s’encarregarà de l’elaboració de pla de pràctiques i supervisarà les tasques que realitzi la persona seleccionada. Al final d’aquest període s’emetrà un informe de valoració que es traduirà en un nivell de puntuació a la borsa de treball de l’IMO. La modalitat de formació està dissenyada en base a cursos de 3 a 6 mesos. Es preveu donar cabuda a 20 joves.

  

 

  

2. Pràctiques remunerades i treball a l’estranger

  

L’Ajuntament de Lleida, www.paeria.cat/guiaestranger, remarca un ampli llistat de les més de 130 empreses que ofereixen pràctiques laborals internacionals arreu del món agrupades segons el sector econòmic de la seva activitat. D’altra banda, La Paeria, també ha establert els mecanismes adequats per tal de poder posar en marxa programes de formació per a promotors comercials de Lleida als centres de promoció internacional. D’aquesta manera s’afavoreix la presència de joves lleidatans a les oficines espanyoles i catalanes de promoció econòmica, comercial i turística mitjançant un sistema de beques/salari finançades per les empreses lleidatanes amb vocació d’internacionalització.

  

 

  

La realització d’aquest programa es materialitzaria a través de conveni amb les organitzacions esmentades. Tot i així, és imprescindible d’una banda, la realització d’un procés de preparació d’uns 9 mesos en base a la selecció de sectors i mercats, i d’altra banda, la implicació i participació de les cambres de comerç, ICEX, Acció10, Turespaña, Agència Catalana de Turisme entre altres institucions i entitats que facilitin l’accés dels joves lleidatans als organismes interessats. Tot i que no existeix cap limitació quant al nombre de participants, es podria arribar a 40 joves en una primera fase.

  

 

  

Formació. L20 La Segona Oportunitat

  

El programa L2O de l’Ajuntament de Lleida, a través de la regidoria d’Educació, planteja l’oportunitat de retorn a la formació per aquells joves que hagin abandonat els estudis reglats i estiguin ens situació d’atur o de demanda de feina. S’adreça prioritàriament a joves des dels 14 fins als 20 anys que han abandonat les diferents etapes d’ensenyament obligatori i postobligatori i que, en conseqüència, es troben en una situació de risc específic. Són susceptibles d’entrar en el programa uns 300 joves.

  

 

  

Acompanyament i promoció del treball per als joves

  

La Paeria posarà a disposició dels joves un recurs municipal que els oferirà la possibilitat d’una atenció personalitzada, directa i operativa a través de personal especialitzat de l’Agència de Col·locació de l’IMO. A més, es fonamentarà en la tasca dels agents d’ocupació (personal propi de l’IMO) que es puguin repartir pel municipi de Lleida i, específicament, en llocs d’especial incidència laboral com poden ser els polígons industrials, la UdL, el Parc Científic, els centres d’ensenyament, els vivers o les entitats municipals descentralitzades, entre altres. Amb aquesta acció, es vol oferir als joves un itinerari d’inserció laboral, sigui en empreses, administracions o en l’àmbit de l’emprenedoria, en funció de la qualificació professional i els objectius personals de cada jove. Un itinerari que hauria de comptar amb un seguiment o tutela en les fases posteriors a la seva inserció laboral.

Comentaris

envia el comentari