Catalunya Diari

Reconegut oficialment l’emblema de l’EMD Raïmat

Reconegut oficialment l’emblema de l’EMD Raïmat| Redacció

 L’EMD de Raïmat va interposar un recurs contenciós-administratiu contra la inactivitat de la Direcció General de l’Administració local donat que en el procés d’aprovació del nou emblema, que de facto s’utilitza des de l’any 2005, la Generalitat no va esmenar en els terminis previstos diferents aspectes del símbol que identifica la població de Raïmat que, amb posterioritat, considerà que calia canviar.
 
L’EMD de Raïmat juntament amb l’Ajuntament de Lleida va interposar un recurs contenciós administratiu l’any 2009 i el TSJC ha resolt favorablement a favor de l’EMD respecte a l’emblema.
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’emblema de Raïmat s’inscriurà immediatament en el registre d’ens locals i, posteriorment, es publicarà al DOGC. El símbol que ja identifica la població de Raïmat és un raïm amb les barres de la bandera catalana amb forma romboïdal, amb el nom de l’EMD de Raïmat sota.


Comentaris

envia el comentari