Catalunya Diari

Rescatem les persones: per una renda garantida ciutadana

Rescatem les persones: per una renda garantida ciutadana| Pere Enciso

 La realitat econòmica i social catalana és contundent: unes 900.000 persones es troben sense feina (la taxa d’atur és del 23,9%); el creixement del PIB continua essent negatiu; la taxa d’inflació (pujada de preus) segueix a un nivell poc competitiu (del 3,3% al desembre del 2012); la taxa de risc de pobresa  es troba al voltant del 27% i, descomptant els ajuts de l’administració, voreja el 19% (dades del 2011, abans de les fortes retallades socials i les mesures de copagament  sanitari en els anys posteriors).
 
La societat catalana es mou en una dinàmica molt perillosa que està comportant una fractura social degut a la pèrdua o a la reducció d’ingressos. Hem de recordar que per a la majoria de la població la principal font d’ingressos prové del salari obtingut al realitzar una feina. En aquests moments, la pèrdua de l’ocupació s’ha convertit en un fet quotidià, al qual avui ja s’hi afegeix l’augment d’aturats de llarga durada, és a dir, les persones que  han esgotat la seva prestació d’atur, quedant-se sense ingressos o amb uns ingressos molt minsos provinents de prestacions socials. La causa principal de que  ens trobem en aquesta situació és l’aplicació de polítiques neoliberals de desregularització del mercat laboral, les quals han facilitat els acomiadaments; a aquestes, cal  afegir-hi  les polítiques d’austeritat  que han obligat les administracions a fer retallades i a reduir la despesa pública repercutint negativament  en l’ocupació, en els ingressos dels seus treballadors i en  les prestacions socials, educatives i sanitàries.
 
Per fer front a la crisi que estem patint i intentar pal·liar les bosses de pobresa i marginació, el passat  dia 5 d’abril es va presentar a la ciutadania i als mitjans de comunicació la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida Ciutadana. Per a que  pugui ser presentada i debatuda en el Parlament català necessita l’aval de 50.000 ciutadans. Resulta molt trist veure com la ciutadania es mobilitza constantment per procurar evitar injustícies socials, i en canvi els nostres dirigents polítics no tenen present aquests temes i ha de ser sempre la ciutadania qui ha de recordar que existeixen problemes de subsistència, i no precisament per a renovar el cotxe o per la compra de l’última joguina tecnològica, sinó per poder pagar el menjar, la llum, el rebut de l’aigua, el transport, els medicaments, etcètera.
 
L’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya diu: "les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen". Segons l’anterior, i  tal com recull la ILP  per a la Renda Garantida de Ciutadania, "s’ha d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis de convivència que es troben en situació de pobresa". "La Renda Garantida de Ciutadania té, com un dels seus principals objectius, desenvolupar la promoció de la persona i el seu empoderament i la millora de les condicions que l’han dut a requerir la prestació". Per tant, l’objectiu és poder suplir la manca total o parcial d’ingressos econòmics i a la vegada intentar que cap persona i, en el seu cas, cap nucli familiar o de convivència, estiguin per sota del llindar de pobresa.
 
A més a més, tal com comenta  en Daniel Raventós, demanar treball digne per a totes les persones en atur suposa un noble objectiu i seria molt desitjable, però mentre això no arriba i no és previsible que arribi en els propers anys aquestes mateixes persones han de tenir l’existència garantida. Poder menjar, allotjar-se, vestir-se, etcètera, són necessitats diàries i bàsiques. És per aquesta realitat que  la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania s’ha de fer.
 
Lleida Social hi dóna ple suport i anima la població a recolzar la ILP de la Renda Garantida Ciutadana,  signant la petició i assistint als actes que es puguin realitzar de recolzament a la iniciativa. En aquest sentit, podem avançar que es recolliran signatures el dia de Sant Jordi al carrer Major .Tots hem de demanar als parlamentaris lleidatans que votin a favor de la proposta.
 
Les societats estan formades per persones, si les condicions de vida de la majoria empitjoren, aquesta societat ha fracassat com a tal. Com deia l’estimat José Luís Sampedro, "el més important per a cadascú de nosaltres és la vida" i poder viure-la amb dignitat, sense misèria, ja que estem vivint en una societat de molta abundància, sobretot per a alguns. La prioritat dels diferents governs ha de ser molt clara: en primer lloc, RESCATEM LES PERSONES.
 
Pere Enciso, portaveu de Lleida Social


Comentaris

envia el comentari