Catalunya Diari

Tres línies de subvenció municipal per al foment del comerç local associat i per a la protecció dels drets dels consumidors

S’incrementa el pressupost global fins als 62.000 euros i s’estableixen tres línies diferents

L'Ajuntament de Lleida obrirà en els dies vinents la convocatòria de les diferents línies subvencionadores per al foment del comerç local associat i per a la protecció dels drets de les persones consumidores per a l'any 2018. Les entitats, associacions o gremis interessats podran formalitzar la sol·licitud, tant digital com presencialment, a partir de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Aquesta convocatòria té tres línies diferents: La primera està destinada a finançar actuacions que faci alguna entitat de la ciutat en favor de l'educació, informació i/o formació de les persones consumidores. La dotació econòmica en aquest cas és de 3.000 euros. La segona vol finançar actuacions que facin les associacions de comerciants i gremis de la ciutat, en pro de les activitats que contribueixin al foment de l'activitat comercial, a la dinamització del comerç urbà i de proximitat de la ciutat de Lleida, així com contribuir en la millora, modernització i competitivitat del sector. La dotació econòmica en aquest cas és de 58.000 euros.

  

  

La tercera finança actuacions que facin les associacions de paradistes dels diferents mercats i mercadets de la ciutat. Es tracta de subvencionar accions adreçades a la gestió operativa i de les associacions de venedors ambulants, marxants i/o de paradistes dels mercats, a la promoció i dinamització dels mercats i/o a la millora de la comercial dels mercats i mercadets. La dotació econòmica en aquest cas és de 1.000 euros. La diferència amb la línia dos, és que les entitats beneficiàries han de ser associacions o col·lectius de paradistes dels mercats i mercadets de Lleida.


Comentaris

envia el comentari