Catalunya Diari

Una altra llei ens calEl prop passat dia 25 de juny va tenir lloc a la sala d’actes de l’Associació de Mestres Rosa Sensat la constitució de la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular per una 'Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya'. I és que la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (LEC) s’ha mostrat del tot incapaç de donar una resposta positiva al nostre sistema educatiu i ni tan sol ha complert amb els seus propis compromisos. La situació de desigualtat entre els centres de titularitat pública i els centres privats concertats fa que hagi augmentat de manera preocupant la discriminació educativa i la segregació per les condicions socioeconòmiques de l’alumnat. Amb el desplegament de la LEC s’ha anat apartant de manera subtil les famílies, el professorat i l’alumnat de qualsevol capacitat de decisió en els centres educatius, s’ha anat abandonant el debat pedagògic per concentrar-se en la superació de proves d’avaluació externes, s’han anat destinant fons públics cap a negocis educatius privats, s’ha permès la creixent segregació social i per sexes de l’alumnat, s’ha induït la precarització de la professió docent, s’ha anat posant el sistema al servei d’interessos empresarials i, finalment, en un context de crisi econòmica, s’han propiciat i protagonitzat polítiques de reducció de despeses que han perjudicat greument la salut interna del nostre sistema educatiu públic i que estan posant en perill al seva viabilitat futura.
 
Davant de tot això, la preocupació per l’educació catalana ha motivat l’inici d’aquesta ILP. A través d’aquesta iniciativa, des de la societat civil, es proposen les bases per una nova llei d’educació pública catalana, democràtica, laica, coeducadora, gratuïta, inclusiva, no discriminatòria i de qualitat. En essència, allò que es pretén és fer efectiu, real i universal el dret a l’educació, des de l’escola bressol fins a la Universitat, per part de tota la ciutadania, sense importar el seu origen, recuperant la gestió democràtica dels centres educatius arrabassada per la LEC i per la LOMCE. D’altra banda, cal allunyar-se de la flexibilitat laboral tan demanada per la patronal i pels organismes financers internacionals potenciant la funció pública donant estabilitat i seguretat a les plantilles. Finalment, és necessari un finançament d’acord amb la importància que té l’educació per la vida de les persones i per a la societat en el seu conjunt, amb la destinació d’un percentatge del PIB igual, com a mínim, al de la mitjana europea.
 
A l’acte hi han assistit els membres de la Comissió Promotora d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular els quals han signat la petició al Parlament per la seva admissió a tràmit. La Comissió Promotora està formada, entre altres, per persones com Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Ada Colau, Josep Manel Busqueta, Josep Maria Antentas, Meritxell Gené, Ester Vivas, Joan Cela, Rosa Cañadell o Manuel Delgado que creuen que una altra llei d’educació ens cal a Catalunya per tal de revertir l’actual situació d’ofec i desprestigi de l’escola pública davant l’ofensiva de les polítiques educatives de tall neoliberal que practiquen tant el govern estatal com l’autonòmic.
 
Permanent del Secretariat Intercomarcal d’USTEC·STEs (IAC)


Comentaris

envia el comentari